هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی رابطه بین حذف پوشش گیاهی ساحلی و تخریب زیستگاه ماهی
چکیده فارسی مقاله غنای گونه­های ماهی وابسته به سلامت رودخانه است و اگر رودخانه در حالت پایدار باشد می­تواند بر حفظ جمعیت آبزیان موثر باشد. یکی از عواملی که می­تواند به این پایداری کمک کند، وجود یک منطقه ساحلی طبیعی و دست نخورده با تنوع اجتماعات گیاهی موجود در آن است. منطقه ساحلی رابط بین اکوسیستم­های زمینی و آبی است و انتقال انرژی و مواد بین این سیستم­ها و همچنین انتقال انرژی خورشیدی به اکوسیستم آبی را تنظیم می­کند. پوشش گیاهی ساحلی نقش مهمی در تأمین انرژی برای رودخانه­ها و حفظ فرآیندهای اکولوژیکی از طریق ورود ماده آلی، تنظیم دمای آب و بهبود کیفیت زیستگاه ماهی جهت حفظ اجتماعات ماهی دارد. همچنین می­توان گفت که گیاهان حاشیه رودخانه­ها کاربردهای دیگری مانند بستر تخمریزی ماهیان گیاه دوست، محل تجمع بچه ماهیان خصوصا در مواقع سیلابی و آفتاب شدید و همچنین تغذیه برخی ماهیان از اندام­های گیاهان آبزی و حشرات و بی مهرگان چسبیده به آن دارند. در نتیجه، حذف پوشش گیاهی ساحلی می­تواند یکی از دلایل مهم تخریب زیستگاه ماهی و کاهش غنای جمعیت آن باشد. با توجه به اهمیت نقش پوشش گیاهی در حفاظت از زیستگاه و جمعیت ماهی، ارزیابی پوشش گیاهی امری ضروری به نظر می­رسد. در این نوشتار به تاثیرات حذف پوشش گیاهی ساحلی بر تخریب زیستگاه ماهی خواهیم پرداخت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The relationship between riparian vegetation removal and habitat destruction
چکیده انگلیسی مقاله The richness of fish species is relevant to the health of river, and if the river is stable, it can be effective in the conservation of aquatic population. One of the main factors that can contribute to this sustainability is the existence of a natural and un-impacted riparian area with a variety of plant communities. The riparian area is the link between terrestrial and aquatic ecosystems and regulates the transfer of energy and materials between these systems, as well as the transfer of solar energy to the aquatic ecosystem. Riparian vegetation plays an important role in providing energy for rivers and maintaining ecological processes through the entry of organic matter, regulating water temperature and improving the quality of fish habitat to maintain fish communities. It can also be indicated that riparian plants have other uses such as being a spawning place for some herbivorous fishes, being a place for the gathering of juvenile fishes especially during floods and severe sunshine as well as some fishes feed from aquatic plant organs and attached insects and invertebrates to them. As a result, the removal of riparian vegetation could be one of the main reasons for the destruction of the fish habitat and the reduction of its population richness. According to the important of the role of vegetation cover in the conservation of habitats and fish populations, assessing vegetation cover seems to be essential. In this paper, we focus on the effects of removing riparian vegetation on the habitat destruction.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله رودخانه, ارزیابی, اکولوژی, حفاظت

نویسندگان مقاله رضا مقدم | reza moghaddam


خسرو پیری | khosro piri


حسین مصطفوی | hossein mostafaviنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-167-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها