هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی اکوسیستم جنگل های حرا به عنوان محیط زیستگاهی و پناهگاهی برای ماهی ها
چکیده فارسی مقاله در این مطالعه به بررسی اهمیت جنگل­های حرا در تغذیه و حفاظت از گونه­های مختلف ماهیان در مراحل نوزادی و بلوغ به عنوان گونه­های مهم زیستی و تجاری پهنه­های دریایی به ویژه خلیج فارس و دریای عمان پرداخته می­شود. سه اصل کاهش شکار، افزایش مواد غذایی و افزایش فضای زندگی یا سرپناه، جذابیت­های اکوسیستم حرا به عنوان محیط زیستگاهی و نوزادگاهی برای ماهیان را توضیح می­دهند. بسیاری از گونه­های ماهیان غضروفی و استخوانی و حتی ماهیانی که در صخره­های مرجانی زیست می­کنند برای محیط نوزادگاهی وابسته به مناطق ساحلی از جمله اکوسیستم حرا هستند. همچنین وجود گونه­های متفاوت ماهی، کفزیان بزرگ، کفزیان کوچک، فیتوپلانکتون، زئوپلانکتون­، مواد پسماند، دیاتوم­ها و جلبک­ها در اکوسیستم حرا امکان ایجاد یک شبکه غذایی در محیط­های ساحلی و دریایی را فراهم آورده که در نتیجه ماهیان بزرگتر از جمله ماهیان غضروفی و استخوانی می­توانند از آن استفاده کنند. یکی از تأثیرات مهم حرا روی ماهی­ها، ساختار فیزیکی خاص درختان حرا است. پنوماتوفورها، ریشه های هوایی، تنه­ها، شاخه­ها و برگ­های فرو افتاده از درختان، زیستگاه و پناهگاه پیچیده­ای را برای انواع ماهیان ایجاد می­کنند. در این بررسی به نقش هشت پهنه عمده اکوسیستم مانگرو سواحل جنوبی ایران که بزرگترین آن مربوط به جنوب جزیره قشم و خور خوران است در حفظ تنوع گونه­ای، چرخه غذایی، مراحل نوزادگاهی و بلوغ ماهیان غضروفی و استخوانی پرداخته می­شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Mangrove forest ecosystem as a habitat and shelter for fish species
چکیده انگلیسی مقاله In this study, the importance of mangrove forests in feeding and protecting different species of fish from finger length to adult stage is considered as important biological and commercial species of marine areas, especially the Persian Gulf and the Oman Sea. The three hypotheses of reducing hunting, increasing food, and increasing living space or shelter explain the charms of the mangrove ecosystem as a habitat for different species of fish. Many species of Elasmobranches and Bony fish, and even fish that live in coral reefs, are connected to coastal areas, including the mangrove ecosystem. Also, the presence of different species of fish, macro benthos, micro benthos, phytoplankton, zooplankton, detritus, diatoms and algae in the mangrove ecosystem has made it possible to create a food network in coastal and marine environments that can be used by larger fish, including cartilaginous and bony fish. The specific physical structure of mangrove trees is one of the important effects of mangroves on fish. Pneumatophores, proproots, trunks, branches and fallen leaves, create a complex habitat and shelter for a variety of fish. In this study, the role of the eight major zones of the mangrove ecosystem of the southern coasts of Iran (the largest of is in the south of Qeshm Island and Khor Khoran), is considered in maintaining species diversity, food web, of different stages of Elasmobranches and Bony fish life cycle.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله کاهش شکار, شبکه غذایی, ماهیان مناطق مانگرو

نویسندگان مقاله نبی اله خیرآبادی | Nabiallah Kheirabadi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس

آیدا بزرگ چنانی | Ayda bozorgchenani
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس

سیده فائزه کریمی قاضی محله | Seyede Faezeh Karimi Ghazimahaleh
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس

غزاله بهمنی | Ghazaleh Bahmani
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-144-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها