هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی شناسایی ماهی بلنی دندان شمشیری P‌etroscrit mitratus) ) در سواحل مکران بر اساس توالی ژن سیتوکروم اکسیداز ۱
چکیده فارسی مقاله خانوادهBlenniidae بر اساس مطالعات مورفولوژی دارای دو زیر خانواده Salariinae و Blenniinaeو شش قبیله (Tribe) می­باشند. قبیله Nemophini معروف به بلنی دندان شمشیری شامل پنج جنس و 72 گونه است. این نام از یک دندان نیش بزرگ و خمیده­ای­ که در میان استخوان آرواره پایینی حضور دارد گرفته شده است، که از آن برای دفاع و مقابله استفاده می­کند. به دلیل داشتن کیسه شنا (برخلاف سایر افراد خانواده) اغلب در ستون آب شنا می­کند. سواحل مکران به دلیل داشتن بیشترین تعداد گونه از خانوادهBlenniidae به منظور بررسی اطلاعات فیلوژنی به عنوان منطقه نمونه برداری انتخاب شد. تاکنون تنها یک گونه از قبیله Nemophini در سواحل مکران شناسایی شده است. نمونه برداری از چهار ایستگاه با روش غواصی در اعماق 3 تا 6 متر خلیج چابهار بوسیله تور دستی صورت گرفته است. بررسی­های ریخت شناسی انجام شده نشان داد که نمونه صید شده بیشترین شباهت را به گونه Petroscrit mitratus دارد. پس از استخراج DNA از بافت باله پشتی به روش CTAB، با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، ناحیه­ای به طول تقریبی 700 جفت باز از ژن سیتوکروم اکسیداز 1 در واکنش زنجیره­ای پلیمراز تکثیر و سپس مورد توالی­یابی قرار گرفت. طبق آنالیزهای صورت گرفته و پس از مقایسه توالی ژن COI گونه مورد مطالعه با سایر گونه­ها در درخت فیلوژنی مشخص شد که کلاد Nemophini مونوفایلتیک بوده وPetroscirtes mitratus با 71% بوت استرپ با جنس­های Petroscirtes breviceps و ancylodon Petroscirtes رابطه خواهری دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Sword-toothed blenny identification (Petroscrit mitratus) on the shores of the Makran based on the sequence of the cytochrome oxidase subunit I (COI)
چکیده انگلیسی مقاله Based on morphological studies, the Blenniinae subfamilies (family: blenniidae), possesses six tribes. The Nemophini tribe, known as the Sword-toothed Blenny with 72 species. This name is derived from a large, curved fang tooth in the lower jaw, used for defend and fight. Because of having a swim bladder (unlike other family members), it regularly swims in the water column. Makran coasts were selected as the sampling area due to having the largest number of species of the Blenniidae family in order to study phylogenetic data. Only one species of Nemophini tribe has been identified on the Makran coast yet. SCUBA Diving in the depths of 3 to 6 meters has been done by fishing net in four stations of Chabahar Bay. Morphometric surveys demonstrated that the specimens were most similar to Petroscrit mitratus. For DNA barcoding, samples were preserved in ethanol 96% and DNA extraction conducted by CTAB method. A fragment of 700 (bp) of Mitochondrial Cytochrome Oxidase subunit 1 (CO1) were amplified through PCR and sequenced. According to the analysis, Nemophini forms a monophyletic clade, and Petroscirtes mitratus shows a sister group relationship with Petroscirtes breviceps and ancylodon Petroscirtes.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Petroscirtes mitratus ,COI , خلیج چابهار

نویسندگان مقاله ساناز استکانی | Sanaz Estekani
Ferdowsi University of Mashhad
دانشگاه فردوسی مشهد

نبی اله خیرآبادی | Nabiallah Kheirabadi
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس

غزاله بهمنی | Ghazaleh Bahmani
Tarbiat Modares University
دانشگاه تربیت مدرس


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-144-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها