هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی بررسی علت تلفات شدید در ماهیان تازه خریداری شده در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زنتی در شهر تهران
چکیده فارسی مقاله به دنبال مشاهده تلفات شدید در ماهیان تازه خریداری شده در یک مرکز تکثیر و پرورش ماهیان زینتی در شهر تهران که به تازگی از یک مرکز تکثیر در شهر قم خریداری شده بودند، تعدادی از ماهیان باقی­مانده به طور تصادفی نمونه برداری و به کلینیک آبزیان زینتی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران انتقال یافتند. ماهیان شامل گوپی (Poecilia reticulate) (نیمه قرمز و تمام مشکی هرکدام 50 عدد)، پلاتی (Xiphophorus maculatus) (قرمز و بالون هرکدام 50 عدد) وزبرا دانیو (Danio rerio) (صورتی، آبی و زرد هرکدام 100 عدد) بودند. تمامی ماهیان در هنگام رسیدن به مقصد زنده بودند. شرایط کیفی آب آکواریوم­ها پیش از آزاد­سازی مورد ارزیابی و مناسب بود. ماهیان به درستی به شرایط جدید عادت داده شدند. پس از 14 ساعت بعد از آزاد سازی ماهیان در محیط جدید تلفات شدیدی (76.8%) رخ داد. میزان مرگ و میر در زبرا دانیو های زرد 100٪ و در آبی و صورتی 94٪، در گوپی­های تمام سیاه 78٪ و در نیمه قرمز 62٪ ، در پلاتی­های بالون 52٪ و در قرمز 0٪ بود. بررسی با میکروسکوپ Nikon E600 آلودگی شدید با Capilaria sp. و کبد چرب شدید را در تمام ماهی­هایی که نمونه برداری شدند (6 عدد زبرا آبی، 6 عدد زبرا صورتی و از مابقی ماهیان هر کدام 10 عدد) به جز پلاتی­های قرمز نشان داد. اطلاعی از وجود تلفات در محل خرید این ماهیان در دست نیست با اینحال به نظر می­رسد این عوارض باعث مرگ ماهی­های جدید شده و سازگاری ماهی با شرایط جدید با وجود این عوارض باید با دقت بیشتری انجام شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Investigating the cause of severe mortality of new fish purchased in an ornamental fish breeding center in Tehran.
چکیده انگلیسی مقاله Following the observation of extremely severe mortality new fish purchased in an ornamental fish breeding center in Tehran, a numbers of surviving fish were randomly sampled and transferred to the Ornamental fish clinic of University of Tehran for more investigation. The fish were recently purchased from a breeding center in Qom. The fish purchased included 50 Half Red and 50 Full Black Guppies (Poecilia reticulate), 50 Red and 50 Balloon Platies (Xiphophorus maculatus), andZebra Danios (Danio rerio) (pink, blue, yellow; which one 100). All the fish were alive when they arrived at their destination. The water quality tested before the release of the new fish and was normal. The process of adapting the fish to the new conditions was also well done. There was severe mortality (76.8%) within 14 hours of the fish being released. The rate of mortality was 100% in yellow and 94% in blue and pink Zebra Danio, 78% in Full black and 62% in Half red guppy, 52% in balloon and 0% in red platy. Microscopic examination by Nikon E600 microscope, showed severe Capilaria sp. infection and sever fatty liver in all of the fish that were sampled (6pink Zebra danio, 6blue Zebra Danio, and 10 fish from others) except red Platies. there is no information about the death rate at the source of these fish. however, it seems that these complications have caused the death of newly purchased fish and the adaptation of the fish to the new conditions despite these complications should be done more carefully.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله آلودگی انگلی, Capilaria Sp, کبد چرب.

نویسندگان مقاله هومن رحمتی هولاسو | hooman rahmati-holasoo
University of Tehran
دانشگاه تهران

سید سعید میرزرگر | Seyed Saeed Mirzargar
University of Tehran
دانشگاه تهران

علیرضا نصیری | Alireza nassiri
University of Tehran
دانشگاه تهران

المیرا یزدانی-انارکی | Elmira Yazdani-Anaraki
University of Tehran
دانشگاه تهران

امیرپارسا عزیزی | amirparsa azizi
University of Tehran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-187-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها