هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی شناسایی منشا ماهی سه‌خاره (Gasterosteus aculateus Linnaeus, ۱۷۵۸) در دریای خزر با استفاده ازتوالی یابی ژن سیتوکروم b
چکیده فارسی مقاله ماهیان سه ­خاره از راسته Gasterosteiformes و خانواده Gasterosteidae می باشند که دارای 5 جنس با 18 گونه می باشند. جنس Gasterosteus دارای دو گونه G. wheatlandi و G. aculeatus می باشد. دریای مدیترانه پناهگاهی برای ماهیان سه­خاره در دوره پالئوآرکتیک بوده است. به علاوه این گونه یکی از گونه های غیربومی حوضه خـزر جنـوبی نیزمی­باشد و منشا آن شناخته شده نیست، بدین منظور، از سواحل جنوب شرقی دریای خزر کشور ایران و از شمال دریای مدیترانه کشور فرانسه نمونه برداری انجام شد. پس از استخراج DNA از بافت باله به روش فنل کلروفرم، با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، ناحیه­ای به طول تقریبی 740 جفت باز از ژن سیتوکروم b (Cytb) در واکنش زنجیره­ای پلیمراز تکثیر و سپس مورد توالی­یابی قرار گرفت. نتایح بدست آمده و درخت فیلوژنی نشان داد که جمعیت های دریای خزر و دریای مدیترانه تا حد زیادی نزدیک هم هستند و کمترین فاصله بین آنها دیده شده است در حالی که این جمعیت ها با جمعیت شمال اروپا تفاوت بسیار بارزی دارند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی The Origin Detection of Three-spined Stickle back (Gasterosteus aculateus Linnaeus, 1758) in the Caspian Sea using Cytb gene sequencing
چکیده انگلیسی مقاله Three-spine stickle back fish belongs to the order of Gasterosteiformes and the family of Gasterosteidae which has 5 genuses and 18 species. The genus of Gasterosteus has two species G. wheatlandi and G. aculeatus. The Mediterranean Sea has been a refuge for the three spined stickle back in Paleoarctic period. Furthermore, this species is one of the exotic species in the Caspian Sea and its origin is unknown. For this reason, the fish were collected from southeastern of the Caspian Sea (Iran coastlines) and the Northern of the Mediterranean Sea (France Coastlines). After the extraction of DNA from fin clips by phenol-chloroform method, a region with the approximate length of 740 bp from Cytb gene were amplified via PCR, it has been then sequenced. The obtained results and the phylogeny tree showed that the fish in the Caspian Sea and the Mediterranean Sea were almost similar to each other and the lowest genetic distance were observed between them, while these fish were significantly different from the three-spine stickle back from the northern of the Europe.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله ماهی سه خاره, سیتوکروم b, دریای خزر, دریای مدیترانه

نویسندگان مقاله سپیده ایزدی | Sepideh Izadi
Gonbad Kavous University
دانشگاه گنبد کاووس

هادی رییسی | Hadi Raeisi
Gonbad Kavous University
دانشگاه گنبد کاووس

سیده آیناز شیرنگی | Seyedeh Ainaz Shirangi
Gonbad Kavous University
دانشگاه گنبد کاووس

محمد قلی زاده | Mohammad Gholizadeh
Gonbad Kavous University
دانشگاه گنبد کاووس


نشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-195-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها