هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران

عنوان فارسی درمان بیماری کبد چرب غیر الکلی_(NAFLD)_در ماهی قزل‌الای رنگین‌کمان با تاکید بر دارو‌های گیاهی
چکیده فارسی مقاله رسوب چربی در کبد یا تجمع واکوئل­های چربی درسلول­های کبدی را بیماری کبدچرب­(NAFLD)­گویند که با التهاب کبد مشخص می­گردد. در آزاد ماهیان به ویژه قزل­الای رنگین­کمان­(Oncorhynchus mykiss)­توانایی ذخیره چربی محدود بوده و چربی اضافی موجود در جیره به داخل کبد نفوذ کرده و در آن تجمع یابد و منجر به ایجاد بیماری کبد چرب می­گردد . این بیماری در قزل­الای رنگین کمان به خاطر تغذیه زیاد از حد در دمای پایین و یا تغذیه از چربی­های اشباع شده یا اکسید شده که در کبد تجمع یافته ایجاد شده و چون کبد ظرفیت زیادی برای ذخیره چربی ندارد لذا مستعد اتواکسیداسیون و ذخیره سروئید در این اندام می­شود . درمان­های شمیایی و گیاهی متعددی در درمان این بیماری مطرح می­باشد. در ماهیان از دارو­های شمیایی به ویژه ال­کارنیتین و محلول هپاتیشو به منظور درمان این بیماری استفاده می­شود. در این مطالعه پیشنهاد می­شود که از در مان­های گیاهی که هم دارای اثرات جانبی کمتربوده و هم از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه هستند در درمان بیماری کبد چرب استفاده شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی Treatment of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) in rainbow trout with emphasis on herbal medicines
چکیده انگلیسی مقاله Fat deposits in the liver or accumulation of fat vacuoles in the liver cells are called Fatty liver (NAFLD), which is characterized by inflammation of the liver. In salmon, especially rainbow trout­(Oncorhynchus mykiss)­, the ability to store fat is limited, and the excess fat in the diet penetrate the liver and accumulate in it, leading to fatty liver disease. In rainbow trout­(Oncorhynchus mykiss), the disease is due to overeating at low temperatures or feeding on saturated or oxidized fats that accumulate in the liver, and because the liver does not have much capacity to store fat, it is prone to autooxidation and ceroid is stored in this organ. Numerous chemical and herbal remedies have been proposed in the treatment of this disease .in fish, chemical drugs, especially l-carnitine and Hepatisho solution, are used to treat this disease.In this study, it is recommended to use herbal remedies that have both less side effects and are economically viable in the treatment of fatty liver disease.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله بیماری کبد چرب غیر الکلی, قزل‌الای رنگین‌کمان, دارو‌های گیاهی

نویسندگان مقاله معصومه حیدری گوجانی | masoumeh heidari goojani


اسماعیل پیرعلی خیرابادی | esmaeil pirali kheirabadi


صادق فرهادیان | sadegh farhadianنشانی اینترنتی http://ich.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-171-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها