3rd Iranian International Conference on Microelectronics

عنوان فارسی افزایش رنج فرکانس کاری و کاهش جیتر در مدارهای ضرب‌کننده فرکانسی مبتنی بر ترکیب‌کننده لبه حلقه تاخیر قفل شده
چکیده فارسی مقاله ترکیب کننده لبه مبتنی بر حلقه تاخیر قفل شده (Edge Combiner Delay Locked Loop) و به صورت مخفف ECDLL ، با فناوری CMOS 180 نانومتر طراحی شده است. بازه فرکانس کاری بالا و جیتر پایین را می توان با استفاده از ترکیب کننده لبه اصلاح شده به دست آورد. ضرب کننده فرکانسی پیشنهادی، باعث کاهش اختلاف تاخیر، میان مسیرهای تولید لبه مثبت و منفی می شود. همچنین با استفاده از گیت های متقارن بر مشکل جیتر قطعی غلبه می کند. ECDLL پیشنهادی می تواند سیگنال های ضرب شده از 375 مگاهرتز تا 6816 مگاهرتز را تولید کند و جیتر خروجی در 6816 مگاهرتز برابر 8/4پیکوثانیه است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله جواد جاویدان |
دانشگاه محقق اردبیلی

علی برمکی |
دانشگاه محقق اردبیلی


نشانی اینترنتی http://iicm2021.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-134-2&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها