3rd Iranian International Conference on Microelectronics

عنوان فارسی تقویت کننده توان چند خروجی، توزیع یافته با پهنای باند گسترده برای سیستم های چند ورودی ، چند خروجی در فناوری AlGaN/GaN pHEMT روی سیلیکون
چکیده فارسی مقاله این مقاله شامل طراحی و پیاده سازی و نتایج تست نخستین تراشه تقویت کننده توان توزیع یافته (Distributed) دارای چهار خروجی است. ساختار جدید به بهبود بازده تقویت کننده کمک زیادی می کند، و کاربرد آن را در فرستنده های آرایه فازی، و سیستم های پهن باند دارای چند آنتن و دارای چند خروجی و ورودی MIMO تسهیل می کند. تراشه در فناوری 100 nm GaN در مساحت 3 mm2 ساخته و تست شده است. برای بازده توان بالا در پهنای باند وسیع از ایده کلاس J استفاده شده است. برای معرفی امپدانس بهینه Zopt به خط درین و خط گیت شبیه سازی های گسترده در بار (Load Pull-LP) و منبع (Source Pull-SP) انجام شده است. برای تست تراشه از یک ساختار انتقال حرارت چند لایه مبتنی بر AuSn و آلیاژ مس مولیبدن 60Mo/40Cu استفاده شده است. این تقویت کننده توان دارای حداکثر توان خروجی 41dBm در مجموع چهار خروجی خود ، حداکثر بازده توان PAE=73% ، بیشینه بهره توان 21 dB، در پهنای باند DC تا 25 گیگا هرتز است. حداکثر اختلاف در توان چهار پورت خروجی 1.5 dB است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله حمید هلالیان |
دانشگاه صنعتی شریف

سید مجتبی عطاردی |
دانشگاه صنعتی شریف


نشانی اینترنتی http://iicm2021.modares.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-179-1&slc_lang=fa&sid=1
فایل مقاله فایلی برای مقاله ذخیره نشده است
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها