یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع 11 th Proceeding of International Industrial Engineering Conference
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۱ 1384/6/10 1397/7/17 ۳۶۳
تعداد کل مقالات: ۳۶۳ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |