یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی حل مساله مسیریابی وسائط نقلیه با هدف کاهش سوخت مصرفی و اندازه ناوگان توسط الگوریتم جستجوی ممنوع بهبود یافته
چکیده فارسی مقاله این مقاله به ارائه مدل مساله مسیریابی وسائط نقلیه به منظور کاهش اندازه ناوگان حمل و نقل و کاهش سوخت مصرفی از طریق زمانبندی به موقع در تحویل سفارشات مشتریان میپردازد. کمینه کردن سوخت مصرفی در توزیع کالاها علاوه بر کاهش هزینه های سرویس دهی به کاهش اثرات مخرب گازهای گلخانه ای، کربن دی اکسید و آلودگی هوا نیز منجر میشود. با توجه به NP- Hard بودن مساله ی مورد بررسی، برای حل مدل پیشنهادی از الگوریتم جستجوی ممنوع بهبود یافته استفاده میشود. در نهایت تعدادی از مسایل نمونه حل و سپس جوابهای حاصله با نتایج حل دقیق با نرم افزار لینگو مقایسه خواهند شد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسیریابی وسائط نقلیه، کاهش سوخت مصرفی، حمل و نقل، الگوریتم جستجوی ممنوع بهبود یافته

عنوان انگلیسی A vehicle routing problem with reducing fuel consumption by an improved Tabu Search algorithm
چکیده انگلیسی مقاله This paper presents a model for vehicle routing problem with reducing fuel consumption. Reducing fuel consumption caused to reduce the service cost, pollutant impact as well. Due to the complexity of VRP in large-scale problems, a meta-heuristic method based on an improved Tabu Search algorithm (TS) is proposed. To show the efficiency of the proposed algorithm, a number of test problems are solved by the TS. Then, the obtained results are evaluated with the results obtained by Lingo.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله vehicle routing problem, reducing fuel consumption, Transportation, Tabu Search algorithm

نویسندگان مقاله نرگس نوروزی | narges norouzi
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

محسن صادق عمل نیک | mohsensadegh amalnick
دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها