یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه مدلی یکپارچه برای انتخاب سبد پروژه و سرمایه گذاری در منابع با هدف بیشینه سازی ارزش خالص فعلی و حل آن توسط الگوریتم ژنتیک
چکیده فارسی مقاله این مقاله مدلی یکپارچه برای انتخاب سبد پروژه و مساله سرمایه گذاری در منابع پروژه را ارائه می کند. هدف مساله تعیین بهترین سبد از پروژه است به نحوی که ارزش فعلی خالص حاصل از انجام پروژه های انتخاب شده در طی یک موعد مقرر بیشینه شود. پروژه ها شامل فعالیتهایی هستند که بواسطه روابط پیش نیازی از نوع پایان - شروع با قرجه صفر بهم مرتبط بوده و به یک مجموعه منابع تجدید پذیر نیاز دارند. در این مقاله یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط برای مساله پیشنهاد شده است. بعلاوه، یک الگوریتم ژنتیک تنظیم پارامتر شده برای حل آن توسعه داده شده است. عملکرد الگوریتم پیشنهادی بر اساس 90 مساله با مقایسه آماری بر حسب تابع هدف و زمان محاسباتی ارزیابی شده است. نتایج مقایسات آماری آشکار می کند که الگوریتم پیشنهادیقادر است یک سبد پروژه و سطوح منابع را بصورت کارا تعیین کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتخاب سبد پروژه، زمان بندی پروژه، الگوریتم ژنتیکه سرمایه گذاری در منابع، ارزش خالص فعلی

عنوان انگلیسی Project portfolio selection integrated with resource investment problem to maximize net present value using genetic algorithm
چکیده انگلیسی مقاله This study presents an integrated model for project portfolio selection and resource investment project scheduling problem. The objective is to determine an optimal portfolio for maximizing the net present value (NPV) of the selected portfolio by a given deadline. The projects contain activities interrelated by finish-start type precedence relations with a time lag of zero, which require a set of renewable resources. In this paper, a mixed integer programming formulation is proposed for the problem. In addition, an efficient parameter tuned genetic algorithm (GA) is developed to solve it. The performance of the proposed algorithm is evaluated on 90 test problems by statistically comparing in term of the objective function and computational times. Comparative computational results reveal that the proposed algorithm is capable to determine an efficient portfolio and resources availabilities.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله P ROJECT PORTFOLIO SELECTION , P ROJECT S CHEDULING , G ENETIC ALGORITHM , R ESOURCE INVESTMENT , N ET PRESENT VALUE

نویسندگان مقاله حمیدرضا شهابی فرد | Hamidreza Shahabi fard
دانشگاه آزاد اسلامي قزوین

بهروز افشار نجفی | Behroz Afshar najafi
دانشگاه آزاد اسلامي قزوین
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه آزاد اسلامی قزوین (Islamic azad university of qazvin)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها