یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رویکرد فازی برای طراحی شبکه های امداد رسانی قبل از بحران
چکیده فارسی مقاله طراحی شبکه ای برای استقرار مراکتر امداد و نجات و عملیات توزیع کمک های امدادی یکی از مهمترین فعالیت های مرحله آمادگی در مدیریت بحران می باشد. مسائل پوشش تجهیزات و مکانیابی محور پوششی با در نظر گرفتن شعاع پوشش به ترتیب می توانند برای تعیین مکان مراکز امداد و نجات و محل محورها جهت تسریع سرعت انتقال کمک تمامی امدادی مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله با ترکیب دو مدل مذکور به یک مدل ریاضی جدید پیشنهادی به بهینه سازی همزمان مکان مراکز امداد و نجات و محورها پرداخته می شود. علاوه بر آن، با توجه به مشخص نبودن مکان حادثه، شدت حادثه و میزان نیاز مناطق آسیب دیده به کمک های امدادی در این بررسی سعی شده میزان جریان بین مراکز امداد و نجات در شرایط عدم قطعیت و با رویکردی فازی ترکیبی تعیین شود. در پایان، مثال های عددی جهت تایید عملکرد بهتر مدل پیشنهادی نسبت به روش سنتی بیان می گردد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نظریه مجموعه های فازی، مکانیابی محور پوششی، مدیریت بحران، پوشش۔

عنوان انگلیسی A fuzzy approach for configuring a relief network pre-disaster
چکیده انگلیسی مقاله Design of a logistic network for relief operation is one of important activities in preparedness stage of disaster management. Covering and hub covering location problems can be used to locate relief centers and hubs in order to relief operation and reduce relief time and costs, respectively. In this study, an integrated model of covering and hub covering location problems is considered to locate relief centers and hubs simultaneously. Moreover, we propose a new approach of fuzzy sets theory to determine the value of flow among relief centers under uncertain conditions. Finally, numerical examples confirm that the proposed approach has proper performance for disaster management comparing to the traditional network designs.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fuzzy sets theory, Hub covering location, Disaster management, Covering problem

نویسندگان مقاله حمید حسن زاده | Hamid Hasanzadeh
دانشگاه شاهد تهران

سید میثم موسوي | Meysam Mousavi
دانشگاه شاهد تهران

مهدي بشیري | Mahdi Bashiri
دانشگاه شاهد تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها