یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رفع خرابی چرخ لکوموتیو با روش آنالیز ریشه ای خرابی (RCA)
چکیده فارسی مقاله تحلیل و ریشه یابی خرایی (RCA) از جمله مباحث کاربردی و تاثیر گذار در فرآیند نگهداری و تعمیرات است و شرایط حاکم بر صنایع، لزوم نگاه کاربردی و در عین حال ساده به روش های تحلیل خرابی ها را خاطر نشان می سازد تا پس از قراهم نمودن پیش نیازها و کسب تجربه کافی، امکان حرکت به سمت بلوغ سازمانی را در این زمینه مهیا نماید. در این مقاله ضمن معرفی یکی از راخکارهای کاربردی و مهم علم RCA و مدیریت خطاء سعی شد تا با بیان مختصر و ساده ی مبحث مذکور برای حفظ میراث طراحی و ساخت مجموعه های لکوموتیو و ارتقا آن، علل ریشه ای خرابی چرخ به عنوان یکی از مهمترین اجزاء لکوموتیو، فهرست شده و پس از تحلیل حالت های خرابی مربوطه، شیوه ی باز طراحی بررسی شود. در راستای این آنالیز و تحقیقات میدانی نتیجه ای حاصل شد که با نتایج تحقیقات دانشمندان ریلی در ارویا، مشابهت داشت و آن معرفی نوعی پروفیل سایشی برای چرخ بود که بکار گیری آن با استفاده از دستگاه تمام اتومات تراش چرخ، بیشینه کشش و سرعت در محل تماس و کاهش هزینه و کاهش سایر خرابی های وابسته به آن را فراهم آورده
کلیدواژه‌های فارسی مقاله آنالیز ریشه ای خرابی، مدیریت خرابی، پروفیل سایشی چرخ. باز طراحی، سطح تماس مخروطی

عنوان انگلیسی Failure Elimination of Locomotive Wheel through RCA
چکیده انگلیسی مقاله Root Cause Analysis of Failure (RCA) in the process of maintenance is a practical and effective way. Conditions ruling over the industries indicate an essential applied approach to failure analysis; so that after gathering prerequisites and enough experiences, make it possible to reach Organizational Maturity. In this paper one of the important practical solutions of RCA science and Fault management is to be introduced and then the root causes of failure in locomotive wheels are listed and analyzed which led to Redesign process. In this analysis and field researches, the special wheel wear profile with CNC lathe proposed, similar to European Railway scientist's results. Low Maintenance Cost and high Traction Effort & Train Speed are among the Profile advantages.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Root Cause Analysis of Failure, Fault Management, Wheel Wear Profile, Redesign, Profile Conicity

نویسندگان مقاله فتح الله حسینعلی ثانی | Fathollah Sani
اداره کل نیروی کشش راه آهن ج.ا.ا

ویدا سیدنژادی | Vida Nezhadi
اداره کل نیروی کشش راه آهن ج.ا.ا


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها