یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رتبه بندی تامین کنندگان سبز با استفاده از روش تاپسیس فازی سلسله مراتبی بر اساس سطوح آلفا و در نظر گرفتن دو لایه تامین کننده
چکیده فارسی مقاله در این مقاله با در نظر گرفتن مفاهیم سبزه به ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان پرداخته می شود. این روش که تاپسیس قازی سلسله مرانیی بر مبنای سطوح آلفا نامیده می شود، توسعه ی تاپسیس قازی از سه سطح به چهار و یا سطوح بیشتر است . و رتبه - بندی و انتخاب تامین کنندگان بر مبنای مجموعه سطوح آلفا عمل می کند. بدین ترتیب با استفاده از برش شاخص نزدیگی نسبی به صورت مقادیر قاصلهای محاسبه می شود. در این پژوهش برای ارزیابی تامین کنندگان لایه ی اول علاوه بر معیار لایه ی پیشین، کیفیت، وضعیت مالی و موعد تحویل از یک سری معیارهای سبز استفاده شده است . معیار لایه ی پیشین، مربوط به خصوصیات تامین کننده لایه دوم می باشد. تامین کنندگان لایه ی اول با دو گروه معیار سنجیده می شوند که گروه اول معیارهای متعلق به خصوصیات تامین کننده لایه ی اول را در بر می گیرد و گروه دوم شامل معیارهای متعلق به خصوصیات تامین کنندگان لایه ی دوم یاهمان لایه پیشین است. در نهایت یک مثال برای نشان دادن فرآیند حل ارائه شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین سیژ، تاپسیس فازی سلسله مراتبی، انتخاب تامین کنندگان، مجموعه سطوح ألفا

عنوان انگلیسی Ranking Green Suppliers using Hierarchical Fuzzy TOPSIS based on alpha level sets by considering two layer suppliers
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, we consider green concepts to evaluate and ranking the suppliers. This proposed method called hierarchical fuzzy TOPSIS based alpha level sets, is Extension of fuzzy TOPSIS from the three levels to four and more levels. Ranking and supplier selection is based on alpha level sets. Therefore, by using alpha-cut, relative closeness index is calculated interval. In this paper for evaluating first layer suppliers in addition to “Previous layer”, “Quality”, “Financial position” and “Delivery time”, the green criteria is used. “Previous layer” criteria belong to first layer supplier features. First layer suppliers are evaluated by two groups of criteria which the first one encompasses criteria to first layer supplier features and the second one contains criteria belong to the characteristics of second layer suppliers or “Previous layer”. Finally, an example is given to show the solving process.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله GREEN SUPPLY CHAIN, HIERARCHICAL FUZZY TOPSIS, SUPPLIER SELECTION, ALPHA LEVEL SETS

نویسندگان مقاله فرزانه نعماری فر | Farzane Nomanifar
دانشگاه یزد

احمد صادقیه | Ahmad Sadeghieh
دانشگاه یزد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها