یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه رویکردی یکپارچه برای کنترل موجودی، قیمت گذاری و تبلیغات محصولات زوال پذیر
چکیده فارسی مقاله در این پژوهش به دنبال ارائه رویکردی نوین برای بهینه سازی توأم تصمیمات کنترل موجودی، قیمت گذاری و تبلیغات محصولات زوال پذیر در یک زنجیره تأمین سه سطحی هستیم. تقاضای مشتری تابعی از قیمت فروش و تعامل تبلیغات است. در این پزش، عامل تبلیغات که نقشی کلیدی در افزایش میزان تقاضای مشتری دارد، به صورت تواتر تبلیغات در هر دوره مدلسازی شده است. برای افزایش مالیت کاربردی مسئله، از یک سو اتر قیمت کالاهای جایگزین محصول بر تقاضا مورد توجه قرار گرفته است و از جانب دیگر نرخ هزینه نگهداری به صورت وابسته به زمان تعریف شده است که برای محصولات در معرض زوال مطابقت بیشتری با واقعیت دارد. برای حل مدل ارائه شده، ابتدا با توسعه لمعانی متعدد وجود پاسخ بهینه و منحصربفرد برای مسئله اثبات شده است سپس با استفاده از این نتایج نظری، الگوریتم حلی با رویکرد تکراری توسعه یافته است. در پایان برای نمایش اعتبار مدل پیشنهادی و کارایی روش حل توسعه یافته، نتایج متمادی به همراه تحلیل حساسیت پارامترهای مهم مسئله ارائه شده اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کنترل موجودی، قیمت گذاری، تبلیغات، زوال موجودی

عنوان انگلیسی Developing an integrated approach for inventory control, pricing and advertisement of deteriorating items
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, an integrated approach for inventory control, pricing and advertisement of deteriorating items is proposed. The demand rate is a function of the selling price and advertisement, which is modeled as the frequency of advertisement in each replenishment cycle. To reflect a more practical situation, not only the prices of substitute products affect demand, but also the inventory holding cost is defined as a time-dependent function. In order to characterize the optimal solution several theoretical results are derived which demonstrate existence and uniqueness of the optimal solution. Then an iterative solution algorithm is developed. Finally, to show validity of the proposed model and applicability of the developed algorithm procedure numerical results are provided.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Inventory control, Pricing, Advertisement, Deterioration.

نویسندگان مقاله مسعود ربانی | Masuod Rabani
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران

نادیا پورمحمدضیا | Nadia Pourmohammad
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)

حامد رفیعی | Hamed Rafiei
دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه تهران (Tehran university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها