یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مکان یابی بنادر مسافری با هدف کاهش هزینه های لجستیکی در استان مازندران
چکیده فارسی مقاله امروزه یکی از انواع گردشگری که بسیار مورد علاقه و توجه مردم واقع شده، گردشگری دریایی است .توسعه این نوع از گردشگری، نیازمند شناسایی ظرفیت های بالقوه و مکان های مناسب جهت احداث بنادر مسافری است .سیاست گذاران و برنامه ریزان امور دریایی کشور لازم است با توجه به محدودیتهای مختلف اعم از فنی، مالی، زمانی و غیره و بر اساس معیارهای مناسب مکان های برتر را برگزینند .در این مقاله معیارهای مهم در جایابی بنادر مسافری مشخص شده اند .سپس با توجه به معیارهای مذکور مطلوبیت نقاط کاندیدا با استفاده از مدل تاپسیس فازی تعیین شده است .آنگاه با استفاده از مدل median- p مکان های مناسب جهت احداث بنادر مسافری طوری تعیین شده است که علاقمندان سفرهای دریایی با طی کمترین مسیر جاده ای به یک بندر مسافری دسترسی پیدا کنند. مدل مذکور برای نقاط ساحلی استان مازندران بکار گرفته شده است و بر اساس نتایج حاصل، مکانهای رامسر، نوشهر، فریدون کنار و ساری برای احداث بنادر مسافری انتخاب شده اند .همچنین با تحلیل حساسیت بر روی دو پارامتر تعداد بندر و مقدار مطلوبیت مورد انتظار، اطلاعات بیشتری جهت تصمیم گیری مناسب تر در اختیار تصمیم گیران قرار گرفته است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بنادر مسافری، مکان یابی، تاپسیس فازی، p-median

عنوان انگلیسی Location of passenger ports with the goal of reducing logistics costs in Mazandaran province
چکیده انگلیسی مقاله Marine tourism is one of the important tourism types. The development of maritime tourism requires the identification of suitable sites for construction of passenger ports. Policymakers need to choose the best locations considering various constraints, including technical, financial, environmental, social, etc. This paper presents important criteria for location of passenger ports. Then the utility of the candidate sites has been determined using fuzzy TOPSIS model regarding the criteria. P-median model determines suitable locations for the construction of passenger ports so that passengers reach to a port with minimum traveled distance. The model is applied to the coastal of Mazandaran province. Based on the results, Ramsar, Nowshahr Fereidoon'kenar and Sari’s coast have been selected. A Sensitivity analysis on utility and number of ports provided more information to decision makers for more appropriate decision
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Passenger Ports, Location, Fuzzy TOPSIS, p-median

نویسندگان مقاله سارا طالبی | Sara Talebi
موسسه آموزش عالی غیر دولتی- غیر انتفاعی ایوانکی

محمدرضا اکبری جوکار | Mohammadreza Akbari
دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی شریف


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها