یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بهینه سازی محل چاه های نفت و گاز با استفاده از روش های برنامه ریزی ریاضی
چکیده فارسی مقاله با توجه به اهمیت صنعت نفت و گاز در کشور و پیش بینی های انجام شده که نشان می دهند تقاضا برای نفت و گاز در سال های آینده بیش تر خواهند شد، نیاز است تا روش های بهینه برای استخراج نفت و گاز از مخازن نفتی ارائه شود. در این مطالعه، به مرور پژوهش هایی پرداخته می شود که هدفشان بهینه سازی محل چاه های نفت و گاز در مخازن نفتی و گازی است. بهینه سازی محل چاهها در مخازن نفتی به خاطر ملاحظات اقتصادی، زمین شناسی و مهندسی مسئله ای غیر خطی و پیچیده است. در این مقاله، روش های بهینه سازی در این مطالعه به سه دسته ی کلی عدد صحیح مختلط گرادیانی و الگوریتم ژنتیک تقسیم شده اند و معایب و مزایای هر کدام بیان شده اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله الگوریتم های ابتکاری، الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، روش های گرادیانی، محل چاهها

عنوان انگلیسی Well-Place Optimization in Oil and Gas Industry Using Mathematical Programming Methods: A Survey
چکیده انگلیسی مقاله Since predictions show that the demand of oil and gas will be increasing in next years, it is necessary to present new and improved methods for well-placed optimization in oil and gas industries. In this survey, researches aiming to optimize well place in oil and gas industry is reviewed. Regarding to economical, geometrical and engineering issues, well-place optimization in oil reservoir is a nonlinear and complicated problem. In this study, we have categorized well-place optimization methods in three categories: mixed integer programming, gradient methods, and genetic algorithms. We discuss advantages and limitations of each method separately.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله genetic algorithm, gradient methods, metaheuristic algorithms, optimization, well-placement

نویسندگان مقاله معین فرخی | Moeen Farrokhi
دانشگاه تربیت مدرس تهران

مجید شیخ محمدی | Majid Sheikhmohammadi
دانشگاه تربیت مدرس تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها