یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمین کننده تحت تدارکات ناب
چکیده فارسی مقاله در استراتژی های جدید خرید و تولید، تامین کنندگان نقشی کلیدی در دستیابی به رقابت با شرکت های بزرگ بازی می کنند، از این رو انتخاب تامین کننده مناسب یک حجزه کلیدی در این استراتژی ما می باشد. اما در عمل، ابهام و عدم دقت در اهداف، محدودیت ها و پارامتر معمای مدل، تصمیم گیرندگان را دچار مشکل می کند. به رحم امنیت مساله، تحقیقات در این موضوع نسبتا اندک می باشد. از این رو در این مقاله یک مدل خطی چند هدفه جهت انتخاب تامین کننده بر اساس بهینه سازی استوار توسعه داده ایم تا بر ابهام اطلاعات غلبه کند و هدف انتخاب تامین کننده تحت تدارکات تاب بر اساس کاهش تعریته، کاهش خطای برنامه یا زمانی تحویل و افزایش سطح کیفیت مقادیر خریداری شده با در نظر گرفتن اغتشاش در داده ها می باشد. علاوه بر آن استفاده از مکانیزم بازه ی زمانی ترم در مدل انتخاب تامین کننده، تصمیم میرندگان را در ارزیابی فروشندگان یاری می رساند. مدل استوار مساله انتخاب تامین کننده در این مقاله به صورت خطی بوده و از آن برای بهینه سازی تحت شرایط عدم قطعیت در تمامی صنایع می توان بهره گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله انتخاب تامین کننده، تصمیم گیری چند هدفه، بهینه سازی استوار، تدارکات تاب، بازه ی زمانی ترم.

عنوان انگلیسی Robust optimizationapproachfor supplier selection under lean procurement
چکیده انگلیسی مقاله In new strategy of purchasing and production, suppliers play a key role in achieving to compete with big companies; hence, the selection of the proper supplier is a key component in this strategy. However, practically, the supplier selection is difficult due to ambiguity and imprecision in the objectives, constraints and parameters of the model. Despite its importance, relatively little researches have been done in this area. In order to overcome the ambiguity of information, in this paper, a multi-objective linear model is developed for supplier selection based on robust optimization. The aim is to select suppliers under a lean procurement based on minimizing cost and delivery schedule violation and maximizing the quality level of the purchased quantity considering the perturbation of the data. In addition, using soft time window mechanism helps decision maker for vendor evaluation. The proposed robust model of this paper is linear and can be used for optimization under uncertainty in all industries.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Supplier selection, multi-objective decision making, robust optimization, lean procurement, soft time window.

نویسندگان مقاله مهدیه بابایی | Mahdieh Babaei
دانشگاه صنعتی ارومیه

هاشم عمرانی | Hashem Omrani
دانشگاه صنعتی ارومیه


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها