یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی شناسایی عوامل موثر بر رضایت تامین کنندگان شرکت های پخش مواد غذایی
چکیده فارسی مقاله در سال های اخیر تولید کنندگان، به نقش تامین کنندگان در دستیابی به مزیت رقابتی پی برده اند. تأمین کنندگان سعی می کنند خود را به منظور فروش خدمات و محصولات، برای خریداران جذاب تر کنند. در یکی از آخرین تحولات به وجود آمده در تکامل زنجیره تامین بر این نکته تاکید می شود که رضایت تامین کنندگان نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. تامین کنندگان و خریداران باید با یکدیگر همکاری داشته باشند و فعالیت هایشان را با یکدیگر هماهنگ کنند. هدف از این تحقیق، ارائه روشی مناسب به منظور شناسایی عوامل موثر بر رضایت تامین کنندگان شرکتهای پخش مواد غذایی است. به منظور دستیابی به نتایج مورد انتظار، ابتدا عوامل موثر بر رضایت مندی تامین کنندگان، از ادلت موضوع و با کمک نظر خبرگان صنعت استخراج گرد کئے۔ سپس مدل اولیه ای ارائه شده و قرضعات مرتبط شکل گرفتند. بر این اساس پرسشنامه ایطراحی شد و بعد از تکمیل آن ها به کمک روش حداقل مربعات جزئی (PLS) فرضیات مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل ها نشانگر این موضوع هستند که عوامل اعتماد ، ارتباطات متقابل و سیاست های پرداخت شرکت های پخش دارای اهمیتی قابل توجه بر روی رضایت تامین کننده آنها هستند و عوامل سیاست های خرید شرکت پخش و نحوه مدیریت اختلافات از طریق متقیر واسطه ارتباطات متقابل، تاثیری غیر مستقیم بر روی رضایت تامین کننده این شرکت ها دارد. یک شرکت پخش مواد غذایی با استفاده از نتایج این تحقیق می تواند همکاری بهتری با تامین کنندگان خود داشته باشد و با استفاده از توانایی های تامین کنندگان خود از مزیت رقابتی خوبی برخوردار باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله رضایت تامین کنندگان، روابط خریدار و تامین کننده، مدلسازی معادلات ساختاری، حداقل مربعات جزئی

عنوان انگلیسی Identifying factors influencing suppliers’ satisfaction in food distribution firms
چکیده انگلیسی مقاله Manufacturers have found the great role of suppliers in achieving competitive advantages. In recent years, satisfaction of suppliers in supply chain has been considered in some researches. In fact, it is told that manufacturers and suppliers should cooperate in their activities and become each other’s trusted partners. This paper seeks to find the factors influencing a suppliers’ satisfaction. The goal is achieved by reviewing the existing literature and then designing the proper questionnaire for Iranian food industry. The questionnaires are analyzed using PLS approach. The results show that the factors trust, communication and payment policies directly influence the satisfaction of a supplier and the factors conflict management and purchasing policies have indirect influence on supplier satisfaction.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Supplier satisfaction, Buyer- supplier relationships, Structural equation Modeling, Partial Least Square

نویسندگان مقاله محمدحسین ابویی | Mohammadhossein Abooie
دانشگاه یزد

محمدصابر فلاح نژاد | Mohammadsaber Fallahnezhad
دانشگاه یزد

فرشید موبد | Farshid Moobed
دانشگاه یزد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها