یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه یک روشی ترکیبی نوین بر مبنای الگوریتم درخت کاوش تصادفی سریع و الگوریتم زنبورعسل مصنوعی برای طراحی مسیر پهپاد
چکیده فارسی مقاله در این نوشتار مساله طراحی مسیر برای پهپاد تحقیق شده است. در سال های اخیر در بسیاری از مقالات از الگوریتم های فراابتکاری برای حل این مساله استفاده شده است. در اکثر این مقالات جمعیت اولیه به صورت تصادفی تولید شده و نیز این الگوریتم ها عمدتا به همان صورت اصلی خود بر روی این مساله بکار گرفته شده اند. در این مقاله با توجه به تحقیقات پیشین یک روش نوین برای حل این مساله به کار گرفته شده است. در این روش ابتدا از الگوریتم درخت کاوش تصادفی سریع برای ایجاد دسته جواب های اولیه مناسب استفاده می شود و در مگام بعد این دسته جواب ها در الگوریتم زنبور عسل به عنوان جمعیت اولیه مورد استفاده قرار می گیرد. در الگوریتم زنبور عسل پیشنهادی نیز عملگرهای جدید متناسب با مساله طراحی مسیر پهپاد به عنوان عملگرهای ایجاد همسایگی جایگزین عملگرهای متداول این الگوربتم شده است. در نهایت نتایج مقایسات روش پیشنهادی باالگوریتم ژنتیک و الگوریتم زنبور عسلی با جمعیت اولیه تصادفی کارایی روش پیشنهادی این مقاله را تایید می کند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مسیریابی، پهپاده ،درخت کاوش تصادقی سریع، الگوریتم زنبور عسل

عنوان انگلیسی Provide a newsyntheticmethod based on rapidly exploring random tree and artificial bee colony for UAV path planning
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, the problem of UAV route planning problem of unmanned air vehicle is discussed. In recent years, metaheuristic algorithms have been used to solve this problem but, in the majority of papers, initial population was produced randomly and these algorithms are applied without any modification. In this paper with considering past researches, a novel method has been proposed to this problem. In this method, first the bunch of solutions is produced by modified rapidly exploring random tree algorithm and in the next step, these solutions are used as initial population by artificial bee colony algorithm. Also in proposed artificial bee colony algorithm a classic operator to explore the food source's neighborhood was replaced by new operators that have been modified to this planning problem. Finally, the result of comparison indicates the efficiency of the proposed method.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Route planning, UAV, Rapidly exploring random tree, Artificial bee colony

نویسندگان مقاله محسن موذن | Mohsen Moazen
دانشگاه بوعلی سینا همدان

امیرسامان خیرخواه | Amirsaman Kheirkhah
دانشگاه بوعلی سینا همدان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها