یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه بر اساس EFQM در یک سازمان هوایی:مطالعه موردی
چکیده فارسی مقاله سازمان های پروژه محور تمایل دارند کارایی پروژه های خود را بهبود بخشند؛ بنابراین آنها باید سیستم های مدیریت پروژه خود را اصلاح نمایند. بدین منظور لازم است ابتدا سازمان سطح فعلی عملکرد سیستم مدیریت پروژه خود را ارزیابی نموده و سپس یک مسیر راهبردی که به وضوح نشان دهنده خطوط کلی مورد نیاز تا رسیدن به بهبود نهایی باشد را طراحی و بر اساس آن فرآیند بهبود انجام گیرد.روش های متنوعی برای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت پروژه تعریف شده که می توان به عنوان مثال از ارزیابی بر اساس PMBOK استاندارد OPM3، مدیریت کیفیت فراگیر و روش های آماری نام برده به طوری که هر یک از روش های مزایا و معایب خاص خود را دارد. در سال های اخیر در صنایع مختلف کشور، ارزیابی ما بیشتر منطبق بر استاندارد PMBOK و یا روش های آماری بوده و سایر روش شما کمتر مورد توجه قرار گرفتهدر تحقیق پیش رو سعی شده است تا از روش ترکیبی بین مدل تعالی سازمانی اروپایی و سیستم مدیریت پروژه به یافتن عوامل بحرانی موفقیته نیستیم حال حاضر در سازمان پرداخته و بر اساس این عوامل، وضعیت فعلی عملکرد سیستم مدیریت پروژه را ارزیابی نماید. برای یافتن این عوامل بحرانی تلاش شده است تا از طریق پرسشنامه جامع تمامی زوایای مدیریت پروژه را مورد بررسی قرارداد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیستم مدیریت پروژه، ارزیابی عملکرد، مدل تعالی سازمانی اروپایی

عنوان انگلیسی Project management system performance evaluation based on EFQM in an R and D Aviation Industry: A case study
چکیده انگلیسی مقاله There are different ways to assess PMS’s performance e.g. PMBOK, Total Quality Management and Statistical Methods. All of these methods have their own merits and demerits. Previously, in different industries, evaluations are based on PMBOK or Statistical Methods and the other techniques are considered less. In the following research, a combinational method between EFQM and project management is used to determine critical success factors of current system and strategies of system perfection. A comprehensive questionnaire was presented which covers all aspects of project management to find out these critical factors.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Project management systems (PMS), EFQM, Performance and IPA

نویسندگان مقاله امین احمدي دیگه سرا | Amin Ahmadi Digehsara
دانشگاه صنعتی اصفهان

محمد سلیمانی | Mohammad Soleimani
دانشگاه صنعتی مالک اشتر

هادي فتحی | Hadi Fathi
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها