یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی داده کاوی در رسانه های اجتماعی به منظور بررسی ارتباط حجم کاربران در رسانه های اجتماعی وحجم تجارت سهام
چکیده فارسی مقاله در این تحقیق بررسی ها و تحققهای در خصوص ارتباط فعالیت کاربران در رسانه های اجتمای در دو دوره زمانی خارج از ساعات کاری بازار سهام و درح کل باز بودن بازار، با میزان تجارت سهام در روزی کاری بعد انجام شده است که ارتباط مثبت و معناداری جلی حجم فعالیت کاربران در هر دو دوره زمانی مشاهده کرد. همچنین می توان نتیجه گرفت که ارتباط بین حجم کاربران در دوره زمانی بسته بودن بازار سهام در حجم معاملات روز بعد تاثیر گذارتراز دوره زمانی بسته بودن بازار است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ارتباط correlation، حجم کابران در رسانه های اجتماعی، حجم معاملات سهام

عنوان انگلیسی Data Mining in Social Media for study to relation ofusers’ activity IN SOCIAL NETWORKS AND stocktradingvolume
چکیده انگلیسی مقاله In this thesis, It is discovered that users’ activity in social networks significantly positively correlates to the stock trading volume in the both of time duration. Thus there is certain prediction power that can be seen from this correlation. It is valuable information that users’ activity on stock twits overnight significantly positively correlates to the stock trading volume the next business day. This can be explained by the relationship between the market capitalization and the daily trading volume, and the relationship between the daily trading volume and the public attention.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله correlation relation,stock twits, users’ volume in social networks, stock trading volume

نویسندگان مقاله مرجان فتحی | Marjan Fathi
دانشگاه آزاد واحد گرمی

محمدعلی بالافر | Mohammad Ali Balafar
دانشگاه تبریز-دانشکده برق و کامپیوتر


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها