یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدلسازی مسئله مدیریت موجودی و توزیع کالاهای فاسد شدنی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله با بهرده هایی از مدلهای مدیریت موجودی و مسیریابی یک مدل برای حل صرمان مسئله کنترل موجودی و توزیع برای کالاهای فاسد شدنی ارائه شده که دارای معروضاتی متفاوت با پژوهشهای انجام شده و کاربردی تر و نزدیکی بیشتر به واقعیت است. در مدل این مسئله نحوه مدسازی بصورت بوده که من با وجود پیچیدگی های مسئله بصورت خطی ازته شده و این کمکپ ارک کرده تا بتوان از روش حل دقیق برای مدل بهره برد.از جمله توالی بندی این مقاله ارائه مدلی برای کالاهای فاسد شدنی است که کمتر در این زمینه پژودنش شده و نیز در نظر گرفتن درآمد و مزبنه وابسته به سن بالا است. سیاست بهینه موجودی که بادستی بین فروش کالای تازه در ابتدا برای افزایش درآمد و سیاست فروش کالایی که در بند برای جلوگیری از فساد کالا است در نظر گرفته شده و با حل مدل تصمیم گیری مشترک بهینه از چه زمان و چگونه و چه مقدانه از کالاهای فاسد شنتی با گروه سنی مختلف برای مدیریت محمودی و تحویل به مشتریان ارائه می شود. با توجه به خطی بودن مدل از الگونم شاخه و برش برای حل مدل دن داد دای بر استفاده شده و کارایی آن با یک مثال تعدادی بررسی شده است و نشان داده شده الگوریتم کارایی بالایی دارد و برایداده های بزرگ با میانگین مپ زبرد. 1 درصد در زمان مناسبی به جواب می رسد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مدیریت موجودی مسیریابی و موجودی کالاهای قاسد شدنی

عنوان انگلیسی modeling for inventory management and distribution perishable goods
چکیده انگلیسی مقاله In this paper we analyze the optimal joint decisions of when, how and how much to replenish customers with products of varying ages of perishable products. we model the inventory routing problem with perishable products under general assumptions as income and cost dependent on age. We then solve the problem by means of an exact branch-and-cut algorithm, and we test its performance on a set of randomly generated instances. Our algorithm is capable of computing optimal solutions for instances with up to 30 customers, three periods, and a maximum age of two periods for the perishable product. For the unsolved instances the optimality gap is always small, less than 1.5% on average for instances with up to 50 customers.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Perishable products, inventory control , inventory routing

نویسندگان مقاله مهدي فتح اله | mehdi fathollah
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

محمد نجاري خضرلو | mohamad najari khezerloo
دانشگاه آزاد تهران جنوب


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها