یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی تحلیلی بر کاربردهای نگاشت شناختی فازی: مطالعه موردی پژوهش های مهندسیصنایع
چکیده فارسی مقاله نگاشت های شناختی قازی یک روش محاسباتی نرم برای مدل کردن سیستم های پیچیده است که با بکارگیری همزمان تنوری شبکه های عصبی و منطق فازی ساختارهای گرافیکی از روابط علی بین عوامل ارائه می دهد. در سالهای اخیر، استفاده از این ابزار افزایش چشمگیری در تجزیه و تحلیل سیستم های ملی پیچیده در حوزه های علوم کامپیوتر، مهندسی و ریاضیات داشته است، در مطالعات انجام شده، نگاشت شناختی قازی برای حل مسائلی از نوع مدلسازی، پیش گویی، تفسیر، پایش، تصمیم گیری دسته بندی و مدیریت بکار گرفته شده است. در این مقاله، روند و کاربردهای نگاشت شناختی قازی بعنوان یک ابزار حل مساله در 1219 پژوهش در سه دهه اخیر مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل تولیدات علمی مهندسی صنایع نشان می دهد که بیشترین کاربرد این ابزار در حل مسائل تصمیم گیری و مدلسازی به ویژه در موضوعاتی همچون سیستم های هوشمند و اطلاعاتی، برنامه ریزی و نظریه سازمان و تکنیک های تجزیه و تحلیل و تحقیق در عملیات بوده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگاشت شناختی فازی، تولیدات علمی، مهندسی صنایع، مدلسازی، تصمیم گیری

عنوان انگلیسی Analytical applications Fuzzy Cognitive Map: a Case Study of Industrial Engineering Researches
چکیده انگلیسی مقاله Fuzzy cognitive map is a soft computing technique for modeling complex systems. It is formed from the combination of fuzzy logic and neural networks and presents a graphical structure of causal relations. In recent years, this technique has been used mostly in the fields of computer science, engineering and mathematics. Based on the analysis of the fuzzy cognitive map researches, Some kinds of typical problems solved by FCMs are modeling, prediction, interpreting, monitoring, decision-making, classification, management. This article makes a review of applications and trends 1219 papers on FCMs at the last three decade. Analysis shows the most typical problems solved by FCMs in industrial engineering researches are decision-making and modeling. In detail, topics such as Information and Intelligent Systems, Planning and Organization Theory and Analysis Techniques and Operations Research has been used most in industrial engineering
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Fuzzy Cognitive Map, Research, Industrial Engineering, Modeling, Decision Making

نویسندگان مقاله محمد رضا زارع بنادکوکی | Mohammadreza Zare banadkooki
Yazd University
دانشگاه یزد

محمد علی وحدت زاد | Mohammadali Vahdatzad
Yazd University
دانشگاه یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه یزد (Yazd university)

محمد صالح اولیاء | Mohammadsaleh Owlia
Yazd University
دانشگاه یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه یزد (Yazd university)

محمد مهدی لطفی | Mohammadmahdi Lotfi
Yazd University
دانشگاه یزد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه یزد (Yazd university)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها