یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی تأثیر بار وسیله نقلیه بر میزان مصرف سوخت در مسیریابی وابسته به زمان،روش حل: الگوریتم کرم شب تاب
چکیده فارسی مقاله حمل ونقل یکی از بخش های مهم و عمده از اقتصاد در کشور به شمار می رود و یکی از مهم ترین بخش های تشکیل دهنده هزینه تمام شده محصولات نهایی است، همچنین بخش بزرگی از مصرف سوخت در این حوزه رخ می دهد. از جمله مسائل مطرح در زمینه حمل ونقل، مساله مسیریابی وسائط نقلیه می باشد. در این مقاله به بررسی تأثیر با وسیله نقلیه بر مصرف سوخت در مسئله مسیریابی وسائط نقلیه وابسته به زمان پرداخته شده است. بنابراین با توجه به این مبحث یک مدل ریاضی جدید توسعه داده شده است. سپس به منظور حل مدل توسعه یافته، یک الگوریتم کرم شب تاب عباسی بهبود یافته پیشنهاد شده است که طبق نتایج به دست آمده از کارایی بالاتری نسبت به الگوریتم کرم شب تاب پایه برخوردار می باشد. در نهایت کاربردی بودن مدل ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده تأثیر مناسب مدل ارائه شده بر کاهش مصرف سوخت ناوگان توزیع در محیط شهری باتوجه به ترافیک است؛ به طوری که باعث کاهش 15٪ هزینه مصرف سوخت در حل مسائل شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله حمل ونقل، مسیریابی وسائط نقلیه وابسته به زمان، مصرف سوخت، الگوریتم کرم شب تاب

عنوان انگلیسی Vehicle Load InfluenceonFuel ConsumptionIn Time Dependent Vehicle Routing Problem: Solution:Firefly Algorithm
چکیده انگلیسی مقاله Transportation, one of the major sectors forming the actual cost of products, is considered an important part of the economy in every country, also a large part of fuel consumption arise in this sector. Vehicle routing problem is one of the problems that consider in the transportation. In this paper, vehicle load influence on fuel consumption in time dependent vehicle routing problem is considered. Due to this subject, a new model is presented. Then an improved Gaussian Firefly algorithm is proposed to solve problem. The results demonstrate the efficiency of proposed algorithm compared with the basic Firefly algorithm. In the end, results show about 15% reduction in fuel consumption cost by considering proposed model.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Transportation, Time dependent vehicle routing problem, Fuel consumption, Firefly algorithm

نویسندگان مقاله منصوره نادريپور | Mansoureh Naderipour
Isfahan University of technology
دانشگاه صنعتی اصفهان

مهدي علینقیان | Mehdi Alinaghian
Isfahan University of technology
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها