یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل دو هدفه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه جزئی با در نظر گرفتن دو حالت خرابی و فاکتور بهبود
چکیده فارسی مقاله هدف این مقاله یافتن فاصله بهینه بین انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات متوالی در سیستمهای تک جزئی با در نظر گرفتن حالت معیوب است. در هر نقطه از زمان سیستم میتواند در هر یک از سه حالت سالم، معیوب و شکست مطلق قرار گیرد. نرخ شکست برای رسیدن به حالت معیوب و شکست مطلق تعریف شده و در حالت معیوب سیستم تعمیرپذیر میباشد. در نظر گرفتن حالت معیوب باعث برآورد بهتر نرخ خرابی سیستم میگردد. از روش فاکتور بهبود و عمر مجازی برای تعیین هزینه نگهداری و تعمیرات استفاده شده است. در اغلب سیستمها رسیدن به بالاترین قابلیت اطمینان با کمترین هزینه نگهداری و تعمیرات به عنوان هدف اصلی برای حل مدل e مد نظر قرار میگیرد. در این مقاله نیز دو هدف قابلیت اطمینان و هزینه مد نظر قرار گرفته و از روش محدودیت استفاده است. در نهایت یک مثال عددی با در نظر گرفتن نرخ شکست به صورت توزیع وایبل برای هر دو حالت معیوب و شکست مطلق برای کاربرد مسئله تشریح شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نگهداری و تعمیرات جزئی، حالت معیوب ،فاکتور بهبود، نرخ شکست

عنوان انگلیسی Imperfect Preventive Maintenance model with defective stae and improvement factor
چکیده انگلیسی مقاله The purpose of this paper is to find the optimal interval between consecutective maintenance activities performed on single component systems with defective state. At any point in time, system may be in one of the three states, good, defective or failed. Failure rate to reach a defective state and failure state is defined and in defective state, system is the reparable. use the defective state caused the failure rate estimate comes better. Improvement Factor and virtual life to determine the cost of the maintenance of is used. In most Systms achieve the highest reliability with lowest cost of maintenance is considered as the main objectives.In this paper two objectives cost and reliability considered and method is to use the model to solve e constraint. Finally, a numerical example considering the failure rate of a Weibull distribution for both defective and failure state for the application has been described.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Imperfect Maintenance, Defective State, Improvement Factor, Hazard Rate

نویسندگان مقاله هیوا فاروقی | Hiwa Farughi
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

نسرین لاهوتییگانه | Nasrin Lahouti yegane
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

زهرا سلگی | Zahra Solgi
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان

سجاد قربانپور | Sajjad Ghorbanpour
University of Kurdistan
دانشگاه کردستان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها