یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارائه راه کار ترکیبی جهت منطقی سازی سبد محصول با حذف محصولات ناکار آمد
چکیده فارسی مقاله تنوع سلایق و انتظارات مشتریان یکی از چالش هایی است که امروزه کارخانه های تولیدی و خدماتی با آن روبرو هستند و حفظ جایگاه رقابتی مستلزم شناسایی و برآورده سازی این نیازها است. لیکن حرکت به سمت مشتری مداری و کسب رضایت حداکثری مشتریان، برخی سازمان ها را با رشد بی رویه تعداد محصولات و چالش محصولات ناکارآمد روبرو می سازد. به همین جهت بازنگری در ظرفیت های تولید و عرضه، تحلیل تقاضای بازار و پایش | پالایش عملکرد محصولات در گذر زمان امری ضروری است، تا این اطمینان حاصل شود که تولید هر محصول به ایجاد ارزش در سازمان منجر می شود و ته تضیع آن. در این راستا توجه به ابعاد گوناگون اعم از محدودیت های منابع تولید، ظرفیت بازار، میزان سود و فروش و اثرگذاری در محصول ہر سایر تولیدات، جهت اتخاذ تصمیم درست الزامی است و در این تحقیق نیز بر آن هستیم تا با ترکیب شاخص های متعدد رامکاری همه جانبه جهت شناسایی و حذف محصولات ناکارآمد و آزادسازی ظرفیت های تولید و مدیریت ارائه نماییم . جهت ارزیابی میزان اثربخشی راهکار پیشنهادی مسأله واقعی از یک شرکت فعال در حوزه صنایع غذایی مورد استفاده قرار گرفته است و نتایج حاصل با استفاده از مدل ریاضی تعیین کننده مقدار بیشینه سود مورد ارزیابیقرار گرفتند. نتایج حاکی از اثربخشی قابل توجه مدل و تأثیرگذاری مثبت در میزان سود مورد انتظار سازمان است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله منطقی سازی سبد محصولات، کاهش واحدهای نگهداری موجودی، افزایش تنوع محصول ، نمودار فروش - سود، ماتریس توزبع - چرخش

عنوان انگلیسی Hybrid Solution for Rationalization of Product Portfolio by Reduction of Ineffective Products
چکیده انگلیسی مقاله One of the current biggest challenges faced in companies is explosion of number of products or stock keeping units (SKUs). New SKU may provide additional sales, but it increases the complexity and carries also new expenses. In general, an increase in the complexity of the operations increases the overall cost per unit delivered. Therefore, the primary reason for rationalizing SKUs is assessing the performance of product to ensure each SKU is adding value to the supply chain. The performance of SKUs is affected by various factors such as product feature, production capability, market condition, and coverage and service level. In this research, we are to propose a hybrid solution considering various factors to investigate product portfolio for ineffective SKUs. The proposed algorithm is applied to solve a real problem of a company active in food industry and reveals that decreasing number of SKUs may increase the company profit up to 40 percentage.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Products portfolio rationalization, SKU reduction, Product proliferation, Rotation-distribution matrix

نویسندگان مقاله مهدی جقتایی نوایی | Mehdi Joghtaee
POLE Logistics Company, Tehran
شرکت تدارکاتی کاله

نرگس شیروانی | Nargess Shirvani
Sharif University of Technology
دانشگاه صنعتی شریف


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها