یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی سیستم کنترل موجودی در کارخانه تولیدی مازیار صنعت بابل: مطالعه موردی
چکیده فارسی مقاله در صنایع بزرگ، حجم کالاهای مورد استفاده در چرخه تولید بسیار زیاد بوده و معمولا سرمایه بر است. در نتیجه در سیستم های تولیدی برنامه ریزی برای واحد انبار بسیار حائز اهمیت خواهد بود. از این رو در این تحقیق، کنترل موجودی انبار محصول کارخانه تولیدی مازیار صنعت واقع در شهرستان بابل در استان مازندران که تولید کننده تیرهای بتونی و پایه چراغ ها و تابلو برق و یراق آلات می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته است و با توجه به این که انبار این کارخانه به صورت سنتی اداره می گردید و هیچ گونه مدلی برای خرید و نگهداری و سفارش مجدد مواد اولیه در این انبار به کار گرفته نمی شد. بعد از تحقیق و بررسی، مدل EM پیشنهاد شده است. برای بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز این مدل از اطلاعات واحد حسابداری و انبار استفاده شده است برای محاسبه Q(مقدار اقتصادی سفارش) و N( تعداد بهینه سفارش) از میزان خرید و تولید در سال 1392 و همچنین میزان هزینه های ثابت و متغیر مربوط به واحد تبار استفاده گردید. که در نتیجه میزان اقتصادی سفارش و تعداد بهینه سفارش و فواصل بین سفارشات با هدف کاهش در هزینه های کارخانه محاسبه شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله کنترل موجودی، واحد تولیدی، نقطه اقتصادی سفارش

عنوان انگلیسی Evaluation Inventory control system in Maziyarsanat company in Babol:A Case Study
چکیده انگلیسی مقاله In large industries, a large amount of goods has been used in the cycle of production leading to more capital investment. Therefore planning for warehouse units in the production system is of importance. In this research, inventory control system of Maziyar Sanat Company has been studied. This company produces concrete poles, lamp base and harness electrical cabinet. Due to traditional management of the warehouse, no maintenance, buying and reordering models were considered. After analyses, economic order quantity (EOQ) model is suggested for this warehouse. To obtain the required information, we utilized the data of accounting and warehouse departments. To compute economic order quantity, the optimal number of order, the amount of purchases and production in the year1392 and quantity of fixed and variable costs of the warehouse department were extracted. As a result, the economic order quantity, the optimal number and the frequency of ordering were obtained in order to reduce the cost of company.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Inventory control, production unit, Economic order quantity.

نویسندگان مقاله نصیبه شکري خوشرودي |
Nasibeh shokri khoshrodi
شرکت تولیدي مازیار صنعت بابل، مازندران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها