یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ظرفیت سنجی بنادر کانتینری با شناسایی عوامل موثر و مطالعه موردی بندر امام خمینی(ره)
چکیده فارسی مقاله اهمیت بندر و مسائل لجستیکی دریایی مربوط به آن در حمل و نقل به وسیله دریا به عنوان یکی از کاراترین راه های حمل و نقل روشن است. در این پژوهش ظرفیت بندر به وسیله یک مدل ریاضی با شناسایی عوامل موثر در ظرفیت بندر محاسبه می شود. 14 عامل موثر در ظرفیت سنجی بنادر کانتینری با مطالعه میدانی و مشاهدات از یکی از بنادر بزرگ کشور یعنی بندر امام خمینی (ره) شناسایی شده است. نحوه تاثیر هر یک از این عوامل به تفکیک ذکر شده است و قروض در نظر گرفته شده جهت ارائه مدل بیان شده است. بنابر این در قالب یک مدل ریاضی و با در نظر گرفتن گلوگاه ها و نقاط موثر، ظرفیت بندر نسنجیده می شود. با اخذ آمار و اطلاعات مورد نیاز و به وسیله مدل، ظرفیت بالقوه بندر امام خمینی مربوط به سال جاری محاسبه گردیده است و مقایسه ای با وضعیت فعلی صورت می گیرد. در نهایت تحلیل حساسیت روی عوامل پر اهمیت و موثر بر ظرفیت بندر انجام شده است. مدل ارائه شده با توجه به اینکه به وسیله مطالعه موردی بر روی یکی از بنادر کشور انجام شده است و همچنین با در نظر گرفتن شباهت ساختاری بنادر کشور قابل تعمیم به سایر بنادر می باشد و می توان از آن در تعیین ظرفیت و شناسایی عوامل در سایر بنادر بهرهگرفت
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بندر - ظرفیت سنجی - تجهیزات بندری - گشتی - مستری کرن

عنوان انگلیسی Container ports capacity measuring by identifying effective elements in Imam Khomeini Port (BIK) as a case study
چکیده انگلیسی مقاله The importance of seaports and related logistic issues in maritime transportation, which is one of the most efficient ways of transportation, is clear. In the current paper, after identifying effective elements on port capacity, it calculated by means of a mathematical model. Fourteen effective elements in container ports capacity recognized in a field survey and observations of Imam Khomeini port (BIK), which is one of the most important ports in Iran and then the impact of each ones described respectively. In addition, the main assumptions of the mathematical model presented and the port capacity measured. After measuring the capacity of BIK in the current year, the results compared to port's status quo performance and finally a sensitivity analysis was done on the most important and effective elements of port capacity. In order to the similarity of country's ports and extracting the model based on BIK study, it seems that the model can be extended and applied in other ports too.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله PORT, CAPACITY MEASURING, PORT'S FACILITIES, SHIP, GANTRY CRAIN

نویسندگان مقاله محمدرضا اکبری جوکار | MohammadReza Akbari Jokar
Sharif University Of Technology
دانشگاه صنعتی شریف

احمد طاهرخانی کدخدایی | Ahmad Taherkhani Kadkhodaei
Sharif University Of Technology
دانشگاه صنعتی شریف


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها