یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مدل والگوریتم ابتکاری کارا برای مسئله زمانبندی خط تاندم میل نورد سرد مجتمع فولاد مبارکهاصفهان
چکیده فارسی مقاله جهانی شدن اقتصاد سبب ایجاد بازارهای جدید برای همه صنایع و به دنبال آن افزایش فشار رقابت در این صحنه شده است، بنابراین تلاش و هدف عمده هر یک از شرکتها، حرکت در جهت هرچه بهتر برآورده ساختن نیازهای مشتریان خود بدون صرف زمان زیاد جهت انتظار مشتریان می باشد. در این مقاله ماله زمان بندی خط تولید ناندم میل در ناحیه نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه ارائه شده است. این مسئله با نامTMPS ) Tandemn Mill Production Scheduling) است. مسئله انتخاب مناسب برنامه ها و به طور همزمان تعیین توالی آنها و کلاف های داخل این برنامه ما با در نظر گرفتن محدودیت های متنوع حاکم بر تولید در خط تولید تاندم میل به نحوی است که بهره وری بالا رفته و هزینه - ها کاهش یابد. یک مدل ریاضی غیر خطی و یک الگوریتم ابتکاری برای حل مسئله ارائه شده است. نتایج حاصل از نمونه های واقعی مورد بررسی نشان دهنده کارایی الگوریتم نسبت به روش دستی برنامه ریزی مورد استفاده در شرکت فولاد مبارکه اصفهان است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تاندم میل، نورد سرد، الگوریتم ابتکاری، برنامه ریزی تولید

عنوان انگلیسی Model and Efficient Heuristic Algorithm for Tandem Cold Mill in Esfahan's Mobarakeh Steel Company
چکیده انگلیسی مقاله Globalization of economy leads to create new markets for all industries and increases competitive pressures in this field. The main goal of any companies is trying to fulfill the needs of their customers without spending a lot of time. In this presentation, we investigate the production scheduling of a tandem mill in Esfahan's Mobarakeh Steel Company called Tandem Mill Production Scheduling (TMPS). The problem is to generate multiple production turns for the Tandem mill coils and at the same time determine the sequence of these turns and the sequence coils of these turn so that the productivity and product quality are maximized while the production cost is minimized. We formulate this problem as a mixed integer nonlinear program and propose a heuristic algorithm to obtain satisfactory solutions. Results on real production instances show heuristic is more effective and efficient with comparison to manual scheduling in Esfahan's Mobarakeh Steel Company.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله TandemMill, ColdMill, Heuristic Algorithm, Production Planning

نویسندگان مقاله پریناز واعظ | Parinaz Vaez
شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون

محبوبه کبیری | Mahboobeh Kabiri
شرکت بین المللی مهندسی سیستمها و اتوماسیون

سهیلا کاوش | Soheila Kavosh
شرکت مهندسی سامانه های پشتیبان تصمیم


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها