یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی حل مسئله دسته بندی- رگرسیون توأم به روش ماشین بردار پشتیبان با خروجی چندگانه
چکیده فارسی مقاله ماشین بردار پشتیبان یکی از روشهای پرکاربرد یادگیری با نظارت است که در آن با استفاده از یک ابرصفحه دسته بند یا پیشگو عمل دسته بندی و یا پیش بینی انجام میشود. هرچند که این روش در ابتدا برای حل مسئله دسته بندی صفر و یک توسعه داده شده بود، اما پس از معرفی توسط پژوهشگران برای دسته بندی چندگروهی و پیش بینی با خروجی چندگانه توسعه داده شده است. تحقیق جاری به توسعه روش ماشین بردار پشتیبان با خروجیهای پیوسته و گسسته میپردازد. در واقع مدل مذکور یک ماشین با خروجی چندگانه بوده و متغیرهای خروجی آن شامل هر دو نوع پیوسته و گسسته میباشد که پس از مدلسازی، با استفاده از چند مجموعه داده تحت بررسی قرار گرفته و عملکرد آن با روشهای مرسوم مقایسه خواهد گردید.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله دسته بندی، پیش بینی، ماشین بردار پشتیبان، یادگیری با نظارت

عنوان انگلیسی Solving Joint Classification-Regression Problem using Multi-output Support Vector Machine
چکیده انگلیسی مقاله Support vector machine is popular supervised learning method which classifies or predicts data using a classifier hyperplane. However, this method was proposed for binary classification problems, but it has been extended for multi-group and multioutput case. The current research develops support vector machine to joint classification-regression case. In fact, the proposed method is a multi-output machine including both discrete and continuous outputs which will be examined and validated using some data after modeling.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Classification, Prediction, Support vector machine, Supervised leaning

نویسندگان مقاله علی ندائی | Ali Nedaie
K.N.Toosi University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

امیرعباس نجفی | Amir Abbas Najafi
K.N.Toosi University of Technology
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها