یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار با مطالعه موردی فرآیند اخذ سفارش مشتریان در یک مجتمع صنعتی
چکیده فارسی مقاله محیط کسب و کار کنونی، محیط تغییر و دگرگونی های سریع است. تغییرات محیط باعث تغییرات شگرفی در ساختار سازمان ها شده اند، به طور که دیگر ساختارهای سنتی پاسخگوی تغییرات محیطی نیستند. مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار بزانی مناسب به منظور توتمتد سازی سازمان ما در مقابل پاسخگویی هرچه بهتر به تغییرات است. این در این بین سازمان های بسیاری در اجرای پروژه مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار با شکست مواجه شدند به منظور جلوگیری از این شکست در سازمان نا، مدل سازی فریند کسب و کار به وجود آمد. مدل سازی فرآیند کسب و کار باعث می شود تا تیری تاتی متنوه مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار را بهتر درک نموده و سازمان بنا قبل از اجرای مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار نتایج و تاثیرات احتمالی آن را مشاهده نمایند. در این تحقیق ما مدل جدیدی را بر اساس تغییر ساختار سازمانی ازساختار ویتهی به ساختار ماتریسی در دنیای مدل سازی فرآیند کسب و کار ارائه نموده و این من را در دنیای واقعی تست نموده و بر اساس نتایج بدست آمده در دنیای واقعی بهتر بودن این مدل را از منظر کشش زمان و دربند بار در مدل سازی فرایند کسب و کان انبا می نماییم.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار، مدلسازی فرآیند کسب و کار، شبیه سازی، ساختار ماتریسی۔

عنوان انگلیسی Business Process Reengineering case study in customer order taking process in an industrial company
چکیده انگلیسی مقاله The current business environment is changing rapidly. Environmental changes caused drastic changes in the organization structure, so that traditional structure cannot respond the Environmental changes. Business Process Reengineering is a suitable tool in order to respond better to changes. However, many organizations failed in implementation of BPR. To prevent this failure in organizations, Business Process Modeling arose. Modeling business process re-engineering concept makes up the human better understand the BPR and organizations see the possible effects and results of BPR before they implement it. In this paper, we construct a new model based on changing organization structure from job structure to the matrix structure and test it in real world. Then based on real world testing results, we can prove that this model is better in terms of more reducing the time and cost in the Business Process Modeling.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Business Process Reengineering, Business Process modeling, Simulation, Matrix structure

نویسندگان مقاله مینا ایزدي گنابادي | Mina Izadi Gonabadi
دانشگاه علم و فرهنگ

مهسا خاکسفیدي | Mahsa Khaksefidi
دانشگاه ولایت

غزاله کاظمی ایرج | Ghazale Kazemi Iraj
دانشگاه بجنورد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها