یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی یک مدل برنامه ریزی خطی برای زمان بندی امتحانات به همراه مطالعه موردی
چکیده فارسی مقاله در این مقاله، ابتدا یک مدل برنامه ریزی ریاضی خطی شده، با توجه به محدودیت ها و شرایط گروه آموزشی دانشکدهی صنایع در دانشگاه صنعتی اصفهان توسعه داده شده است. تفاوت اصلی این مدل با مدل های مطرح شده در ادبیات موضوع، این است که با توجه به نحوه انتخاب واحد دانشجویان، محدودیت سخت تلاقی ( Conflict , clash ) در امتحان مطرح نبوده و فقط به عنوان یک جریمه در مدل در نظر گرفته می شود. پس از آن دو الگوریتم فرا ابتکاری سیستم جستجوی ذرات باردار (Charged System Search) و شبیه سازی تبرید اصلاح شده برای حل مساله در ابعاد بزرگ در زمان مناسب و با جوابی قابل قبول توسعه داده شده است، و در آخر امتحانات ترم اول سال تحصیلی 93-1392 در دانشکده صنایع به صورت موردی بر اساس ثبت نام مقدماتی دانشجویان، با الگوریتم هایاراته شده زمان بندی شده است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله برنامه ریزی خطی، زمانبندی امتحانات، الگوریتم جستجوی ذرات باردار، الگوریتم شبیه سازی تبرید اصلاح شده.

عنوان انگلیسی A linear programming model for examination timetabling with a case study
چکیده انگلیسی مقاله In this paper, a linearized mathematical programming model with regard to the limitations and conditions of Department of industrial engineering at Isfahan University of Technology has been developed. The main difference between this model and the models proposed in the literature is that according to the course selection of students the hard-constraint conflict between two models has not been considered and only considers as a penalty in model. Then, two heuristic algorithms, charged system search and modified Simulated Annealing for solving the large scales problems in proper time, and by an acceptable response have been developed. Finally, exams of the first semester of 92-93 in the industrial engineering faculty based on the pre-registration have been scheduled with the proposed algorithms in a case study
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Linear programming, examination timetabling, charged system search, modified Simulated Annealing, hard-constraint conflict.

نویسندگان مقاله محمدصادق پاک نهاد | Mohammadsadegh Paknahad
University of Tehran
دانشگاه تهران

سیدحمید میرمحمدی | Seyedhamid Mirmohammadi
Isfahan University of Technology
دانشگاه صنعتی اصفهان


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها