یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی ارایه مدلی برای رتبه بندی همزمان قطعات و تامین کنندگان در زنجیره تامین
چکیده فارسی مقاله به جهت حذف عوامل مخرب در زنجیره تامین و تضمینی نبودن تعهدات تامین لازم است تا صنایع بزرگ بخشی از ، کنندگان تامین کنندگان را به زیرمجموعه ی خود اضافه نمایند تا اهدافشان یکپارچه شود و به سبب برخورداری این بخش ها از سرمایه های انسانی و مالی بهینه شوند. از طرفی بزرگشدن بیش از حد این صنایع، هزینه هایی را بر آن ها تحمیل می کند و کنترل کردن تعداد زیاد نیز از راندمان کلی زنجیره می کاهد. در این مقاله یک رویکردی ترکیبی برای افزایش راندمان زنجیره تامین صنایع بزرگ و افزایش پاسخگویی ارائه شده تا هم از مزایای زیرمجموعه شدن تامین ، کنندگان استفاده نماید و هم از بزرگ شدن صنایع بزرگ جلوگیری شود. در این مقاله با توجه به درجه اهمیت تامین کننده و امکانات فنی و مالی صنایع، با کمک ابزارهای تصمیم گیری چندمعیاره، بخشی از زنجیره تامین تصاحب می شود. کارایی رویکرد پیشنهادی از طریق اجرا بر روی یک مثال نمایش داده شده است.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده، تامین کنندگان استراتژیک ، تصمیم گیری چند معیاره فازی

عنوان انگلیسی
چکیده انگلیسی مقاله
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله

نویسندگان مقاله فرید حسنی عزیز | Farid Hassani
پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

علی بزرگی امیری | Ali Bozorgi
پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها