یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی کسب مزیت رقابتی پایدار با نوآوری مدل کسب و کار
چکیده فارسی مقاله طی سه دهه ی گذشته، استراتژی، زیربنایی رقابت پذیری محسوب می شد اما به نظر می رسد که در آینده، سرآغاز تلاش برای تاثل شدن به مزیتی پایدار مدل کسب و کار باشد. مدل کسب و کار اشاره به منطق شرکت، شیوه ی فعالیتی آن و چگونگی خلق ارزش برای ذی نفعان دارد. در حالیکه استراتزی، بیانگر انتخاب مدل کسب و کاری است که شرکت از طریق آن در عرصه ی بازار رقابت خواهد کرد. یک مدل کسب و کار کارآمد، چرخهای رضایت بخش را به وجود می آورد که در طی زمان منجر به مزیت رقابتی می شود. تداوم مزیت رقابتی، بستگی به توانایی شرکتها در نوروزی مدل کسب و کارشان دارد. نوآوری مدل کسب و کار، گونه ای از نوآوری سازمانی است که از طریق آن بنگاه ها مجموعه ای از فرصت های بدیع را شناسایی و اتخاذ می نمایند. از اینرو، شرکت های موفق، نوآوری مدل کسب و کار را به عنوان فرصتی برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار در نظر می گیرند. در این مقاله پس از تبیین مفهوم مدل کسب و کار و تفاوت آن با مفهوم استراتژی، به تشریح جنبه های مختلف نوآوری مدل کسب و کار پرداخته می شود.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله استراتژی، مدل کسب و کار، نوآوری مدل کسب و کار، مزیت رقابتی پایدار

عنوان انگلیسی Gaining Sustainable Competitive AdvantageThroughBusiness Model Innovation
چکیده انگلیسی مقاله Strategy has been the primary building block of competitiveness over the past three decades, but in the future, the quest for sustainable advantage may well begin with the business model.Business Modelrefers to the logic of the firm, the way it operates and how it creates value for its stakeholders. While, strategy refers to the choice of business model through which the firm will compete in the marketplace. Good business model create virtuous cycle that, over time, result in competitive advantage. Sustaining competitive advantage depends on the ability of companies in theirBusiness Model Innovation (BMI).BMI is a type of organizational innovation in which firms identify and adopt novel opportunity portfolios. Hence, successful companies consider BMI as an opportunity to build sustainable competitive advantage. In this paper,after explanation the business model concept and its difference with the concept of strategy,describe various aspects of business model innovation is discussed.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Strategy,Business Model, Business Model Innovation, Sustainable Competitive Advantage.

نویسندگان مقاله عبدالمجید کهریزي | Abdolmajid Kahrizi
دانشگاه علم و صنعت ایران

محمد مهدوي مزده | Mohammad Mahdvai Mazdeh
دانشگاه علم و صنعت ایران

منصور ملکی | Mansour Maleki
دانشگاه علم و صنعت ایران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها