یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی استفاده از شبیه سازی در بهینه سازی فرآیندهای اداری (مطالعه موردی: بایگانی اداره فروش شرکت بهمن موتور)
چکیده فارسی مقاله بهینه سازی و افزایش راندمان کاری فرآیندها یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها و شرکت ها در سراسر جهان محسوب می شود. پرداختن به این مباحث در میان سازمان هایی که رقبای بیشتر و قوی تری دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این میان بهینه سازی فرآیندهای اداری از جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چراکه این فعالیت ها با وجود اینکه هزینه های بسیاری را بر دوش سازمان ها می گذارند، اما به دلیل پیچیدگی در فرآیندها و همچنین کمبود دیدگاه فرآیندی به خصوص در سازمان های ایرانی، از سوی متخصصان و کارشناسان حوزه بهره وری بسیار مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. در این مقاله سعی شده است چگونگی بهینه سازی و افزایش راندمان کاری یک فرآیند اداری (فرآیند بایگانی اداره فروش شرکت بهمن موتور) با استفاده از ابزار شبیه سازی ارائه گردد. در واقع در این مطالعه موردی سعی شده است با تقویت دیدگاه فرآیند محور و تحلیل بخش های پیچیده فرآیند اداری بوسیله نرم افزار، نحوه انجام فعالیت های یک اداره به گونه ای طراحی شود که حداکثر راندمان را دارا باشد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله بهینه سازی، فرآیندهای اداری، شبیه سازی

عنوان انگلیسی The use of simulation in the optimization of administrative processes (Case Study: Archive of Bahman Motor Co. Sales Department)
چکیده انگلیسی مقاله Process optimization and increasing the efficiency of processes is one of the main concerns of organizations and companies around the world. Addressing these issues among the organizations that competitors are more and more powerful are more important. However optimizing the administrative processes has great importance; Because of these activities, despite spending most of their organizations but because of the complexity of the processes and the lack of a process perspective, especially in Iranian organizations, by Professionals and experts in the field of productivity much less attention and has been neglected. This article describes how to optimize and increase the efficiency of the administrative processes (Bahman Motor Co. Sales Department Archive Process) using simulation tools. In fact in this case is tried by strengthening process-oriented perspective and analysis of the complex of the administrative process by software, the method of doing activities of an administrative unit that is designed to have maximum efficiency.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Optimization, Administrative Processes, Simulation

نویسندگان مقاله محمد نوري زاده | Mohammad Noorizadeh
Bahman Motor Co.
شرکت بهمن موتور

سيد هادي حسيني امين | Seyed Hadi Hoseiniamin
Bahman Motor Co.
شرکت بهمن موتور


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها