یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی بررسی کمی تاثیر تبلیغات بر میزان مصرف آب، مطالعه موردی مناطق آب و فاضلاب شهر تهران
چکیده فارسی مقاله بحران آب در سال گذشته بیش از پیش موضوع بحث رسانه ها و نهادهای مسئول شده است. کاهش بارش ها و در پی آن کاهش ذخایر دست تا پایین آمدن سطح آب سفره نمای زیر زمینی و نیز افزایش سرمای هوا نسبت به سال های گذشته، نهادها و ارگان برای مستقل در این زمینه را بر آن داشت تا کمبود پیش آمده را با کنترل مصرف آن جبران نمایند. از این رده هشدارها و تبلیغات در این مورد از پاییز سانی گذشته آغاز شد و ممچان ادامه دارد. تمامی این تبلیغات، ممزینه های فراوانی را برای مسئولین امر به دنبال داشته است. مسئله مهم در ایجا آن است که آیا تبلیغات در فرهنگ و میران مصرفی مردم تاثیر داشته و امر داشته تا چه میزان بوده است؟ تعبین میزان تاثیر تبلیغات، با توجه به اینکه عوامل دیگری نظیر شرایط آب و هوایی و ... در مصرف تاثیر داشته مسئله ای بسیار مهی و در خور تحقیق است. یافته های این تحقیق می تواند برنامه ربران در امر تبلیغات را یاری کند تا بتواند میزان بهینه سرمایه گذاری در این حوزه را تخمین بزنند و نیز از روت بنمای ماسیاری در این زمینه استفاده نمایند. نتایج نشان می دهد کهویرایش میزایر تبلیغات و آگاه سازی در برخی از مناطق آب و فاضلاب شهر تهران، تاثیرات بیشتری را به همراه دارد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله مصرف آب، فرهنگ مصرف، تهران، تبلیغات

عنوان انگلیسی Quantitative study on the impact of advertising on water consumption, case study the areas of Tehran Province Water and Wastewater
چکیده انگلیسی مقاله Water crisis has recently been the main subject of media and related organizations. decreasing in precipitation and consequently reducing the reservoirs of dams, lowering of underground aquifers and increasing the temperature compared with previous years, authorities and organizations were persuade to retrieve the shortage with controlling the consumption. Hence; notifications and warnings about the problem have been started since last fall. However there are significant costs for responsible agencies. The remarkable note about these costs is the effect of advertisement and awareness on consumption pattern and the qualitative relation between them. According to other factors like weather, season of the year, day of the week and..., pure effect of advertisement is a considerable research gap. Results will help administrators to estimate the optimize amount of investment and use suitable ways. Results show that more advertisements and awareness in some areas of Tehran Province Water and Wastewater, obtain better consequences in water consumption
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Water Consumption, consumption pattern, Tehran, advertisement

نویسندگان مقاله الهه سادات رفیعی | Elahe Sadat Rafiei
University of Tehran
دانشگاه تهران

سید فرید قادري | Seyed Farid Ghaderi
University of Tehran
دانشگاه تهران


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها