یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی اولویت بندی برنامه های پاسخ گویی تقاضای مشترکین برق با روشهای تصمیم گیری چندمعیاره فازی
چکیده فارسی مقاله با توجه به توسعه صنعت برق در سطح شبکه توزیع، استفاده از برنامه های پاسخ تقاضای مشترکین به عنوان راهکار مهمی در مدیریت مصرف مشترکین مورد توجه مهندسین برق قرار می گیرد . تاکنون روش ها و برنامه های مختلفی جهت پاسخ تقاضای مشترکین ارایه گردیده که ویژگی های خاص و منحصر به فرد، هریک از آن ها را برابر کاربرد و دسته خاصی از مشترکین معرفی و مطرح نموده است. به همین منظور در این تحقیق مدلی جهت اولویت بندی و انتخاب این برنامه ها از دیدگاه نهادهای ذینفع (شرکت توزیع و مشتری ) با استفاده ها از روش های تصمیم گیری چند معیاره ارایه میگردد. از آن جایی که بعضی از اطلاعات در این روش از طریق نظرسنجی بدست آمده و قطعی نمی باشند، از روش تئوری اعداد قازی همراه با دو روش Technique for Order of Preference by Similarify to Ideal Solution TOPSIS) و (Analytic Hierarchy Process( AHPاستفاده میشود. مطالعات عددی بر پایه یک شبکه 18 باسه انجام شده است و نتایج مربوطه استخراج و مورد تحلیل قرار میگیرد. در نهایت با مقایسه نتایج به دست آمده با اعداد و شرایط قطعی مشاهده می شود که که جواب های به دست آمده از روش قازی، نسبت به روش قطعی دقیق تر و واقعی تر است
کلیدواژه‌های فارسی مقاله اولویت بندی، تصمیم گیری چند معیاره، قازی، آنتروپی، پاسخ گویی

عنوان انگلیسی Prioritization of programs to response the demand for electric customers using fuzzy multi-criteria decision-making method
چکیده انگلیسی مقاله Due to development of electricity industry in the distribution network , using customers demand response programs as a strategy to manage customer consumption of electricity is of interest to authorities. So far , various methods and programs to meet customer demand have been introduced to show the special characteristics of them. The purpose of this research model to prioritize and select the program from the perspective of the stakeholders using multi-criteria decision-making method. Since some of the data obtained through surveys and methods are not definite , the theory of fuzzy numbers along with AHP and TOPSIS methods are utilized. Numerical studies based on a 18 network are performed and the results are collected and analyzed. Results show that fuzzy is more accurate than the other method
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Prioritization, multi-criteria decision-making, response, entropy, fuzzy.

نویسندگان مقاله اميرحسين كاظمی خفری | Amirhossein Kazemi Khefri
Yazd University
دانشگاه یزد

علی مصطفایی پور | Ali Mostafaeipour
Yazd University
دانشگاه یزد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها