یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی مکان یابی نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با رویکرد تحلیل پوششی داده ها در شرایط عدم اطمینانمطالعه موردی استان یزد
چکیده فارسی مقاله امروزه رشد سریع مصرف انرژی و سهم بالای انرژی های فسیلی در تأمین انرژی مورد نیاز، موجب سرعت بخشیدن به روند پایان پذیری منابع انرژی فسیلی و پخش حجم بالایی از مواد آلاینده در محیط زیست شده است. همچنین، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از صادرات منابع انرژی فسیلی، موجب شده تا نظام اقتصادی کشور بشدت از تحولات بازار جهانی انرژی تأثیر بپذیرد. از سوی دیگر ارتباط گسترده بخش انرژی با تحولات مختلف قسی، علمی، اقتصادی و اجتماعی ایجاب می کند تا طراحی، توسعه و بهره برداری از سیستم های انرژی به صورت بهینه صورت پذیرد. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه خود، پتانسیل فراوانی در زمینه انرژی های تجدید پذیر، مخصوصا انرژی خورشیدی دارد. لذا یکی از دغدغه های بهره برداری از این انرژی های رایگان، شناخت مناطق دارای پتانسیل و در ادامه انتخاب مکان بهینه جهت بهره برداری است. در این مقاله با انتخاب مناسبی از شاخص های تأثیرگذار و سپس با استفاده از ارائه یک رویکرد قازی از تحلیل پوششی داده ها، که رویکردی موفق تر از تحلیل پوششی داده ها در شرایط اطمینان است بهترین مکان را جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با دقتی بالاتر از مطالعات قبلی ارائه می دهیم. این مقاله می تواند به عنوانیک رویکرد دقیق، مورداستفاده سیاستگذاران قرار گیرد
کلیدواژه‌های فارسی مقاله تحلیل پوششی داده ها، عدم اطمینان، مکان یابی، نیروگاه خورشیدی فتوولتایشک

عنوان انگلیسی Locating photovoltaic solar power plants under uncertainty by Data Envelopment Analysis approach: Case study Yazd
چکیده انگلیسی مقاله Todays, increase in fuel consumption and high share of fossil fuel resources in energy supply has led to speed-up in fossil resources termination and the disposal of great amount of pollutants into the environment. Besides, dependence of the economy country income obtained by exporting fossil fuel resources has caused the economy of the country to be drastically influenced whit global fuel market developments. On the other hand, the vast relation between energy section and different technological, scientific, economical and social developments necessitates the optimum design, improvement and utilization of energy system. Iran because of it’s special geographical position, has a great potential in field of renewable energy, specially solar energy. Therefore, one of the challenges in utilization of this free source energy is identifying potential locations and then deciding the optimum location for utilization. In this paper by suitable selection of devices factors and then by presenting a phase approach to DEA, which is a more successful approach than DEA under certainties the best location for implanting the PV solar power plants whit the higher precision compared to former studies is presented. This paper can be used as a precise approach by lawmakers
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Data Envelopment Analysis, Uncertainty, Locating, Photovoltaic solar power plants

نویسندگان مقاله حسن حسینی نسب | Hasan Hossieninasab
Yazd University
دانشگاه یزد

محسن قاسمی | Mohsen Ghasemi
Yazd University
دانشگاه یزد


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها