یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

عنوان فارسی پیاده سازی رویکرد ناب در زنجیره تامین خون جهت بهبود عملکرد و کاهش اتلاف ها
چکیده فارسی مقاله مساله ناب سازی یک مساله مهم در صنعت و خدمات است. هدف تولید ناب رسیدن به نتیجه بهتر با صرف کار و هزینه کمتر است. امروزه، استفاده از الگوی ناب برای کاهش اتلاق و بهبود سطح عملکرد، در سیستم های بهداشت و درمان مورد توجه می باشد. یکی از فعالیت های مهم در حوزه سلامت که در این مقاله به آن زنجیره تامین خون اطلاق می شود، تامین، فرآوری و انتقال خون است و سازمان انتقال خون متولی این کار در کشور می باشد. هدف نابه سازی در زنجیره تامین خون ارتقاء سطح خدمات، کاهش اتلاق خون های دریافتی در کل زنجیره، کاهش هزینه ها و هزینه های تحمیل شده به بیماران است. در این مقاله عملیات جمع آوری، فرآوری و انتقال خون در قالب فرآیندهای زنجیره تأمین خون شناسایی و ترسیم می شود. سپس با رویکرد فشاری کششی و رویکرد سیکلی تعامل اجزاء زنجیره تامین خون مدل شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بعد از آن رویکرد نابسازی در مراحل آن بکار گرفته شده و موارد اتلاقها مشخص و معرفی می گردند. در پایان نیز راهکارهای کاهش و حذف اتلاق ها در زنجیره تامین خون به منظور ارتقا اثربخشی و کارایی زنجیره ارائه می شوند
کلیدواژه‌های فارسی مقاله ناب سازی، زنجیره تأمین خون، اتلاف تأمین خون، سلامت اجتماعی

عنوان انگلیسی Blood Supply Chain Performance Improvement and waste reduction by Implementation lean Approach
چکیده انگلیسی مقاله Leanness is an important issue in industrial and service environments. The objectives of lean philosophy are efficient use of resources and time, and improvement quality of product and service. Recently lean philosophy has been considered in society healthcare. One of the most important functions of healthcare is collection, process and production, storage and distribution of blood as blood system that is called blood supply chain (BSC) in this paper. This function is done by blood transfer organization in Iran. Implementation lean philosophy in BSC decreases wastes, inventory levels, costs and blood lead time and increases service levels and performance of blood system. In this paper blood system functions are identified and modeled as blood supply chain process. Then interaction between BSC stages is analyzed by push/pull approaches and supply cycles. The lean philosophy is implemented in BSC and wastes such as over production, defects, delays, motions, non-value process and over processing are identified in supply stages (or blood system functions). Finally wastes decreasing and omitting solutions are introduced to achieve efficient and effective blood system
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Leanness, Blood supply chain, Waste of blood supply , social health

نویسندگان مقاله دین محمد ایمانی | Mohammad Imani
دانشگاه علم و صنعت ایران

مریم اکبری کاسکری | Maryam Akbari
دانشگاه علم و فناوری مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علم و صنعت ایران (Iran university of science and technology)

رضا قاسمی | Reza Ghasemi
دانشگاه علم و فناوری مازندران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه علم و فناوری مازندران (University of science and technology of mazandaran)


نشانی اینترنتی iiec2015.org
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده
نوع مقاله منتشر شده
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   دوره مرتبط   |   کنفرانس مرتبط   |   فهرست کنفرانس ها